+
07.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra lovgiver
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
07.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra lovgiver
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
31.05.2023
Nyheter i arbeidsretten
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
31.05.2023
Nyheter i arbeidsretten
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
19.04.2023
Hva er lov ved streik og lockout?
Vi var på vei mot storstreik i privat sektor. Senere kommer helseforetakene, lærerne og andre, hvor det også er streikefare. Hva er lov under arbeidsk...
19.04.2023
Hva er lov ved streik og lockout?
Vi var på vei mot storstreik i privat sektor. Senere kommer helseforetakene, lærerne og andre, hvor det også er streikefare. Hva er lov under arbeidsk...
13.04.2023
Konfliktmekling og tilrettelagt dialog i arbeidslivet
Ved konflikter i arbeidsmiljøet eller i varslingssaker må HR og linjeledelse finne gode verktøy for å hindre eskalering og sikre et fullt forsvarlig a...
13.04.2023
Konfliktmekling og tilrettelagt dialog i arbeidslivet
Ved konflikter i arbeidsmiljøet eller i varslingssaker må HR og linjeledelse finne gode verktøy for å hindre eskalering og sikre et fullt forsvarlig a...
28.03.2023
Håndtering av ledende ansatte som ikke fungerer
Når ledende ansatte ikke fungerer bør det tas tak i. Noen av virkemidlene som kan tas i bruk er de samme som for ansatte for øvrig, men både jussen og...
28.03.2023
Håndtering av ledende ansatte som ikke fungerer
Når ledende ansatte ikke fungerer bør det tas tak i. Noen av virkemidlene som kan tas i bruk er de samme som for ansatte for øvrig, men både jussen og...
16.03.2023
Ansatte med tilknytning til høyrisikoland – arbeidsgivers handlingsrom
Økt trusselnivå fra høyrisikoland har økt "innsiderisikoen" i norske bedrifter – dvs. risikoen for informasjonslekkasje eller sabotasjehandlinger fra ...
16.03.2023
Ansatte med tilknytning til høyrisikoland – arbeidsgivers handlingsrom
Økt trusselnivå fra høyrisikoland har økt "innsiderisikoen" i norske bedrifter – dvs. risikoen for informasjonslekkasje eller sabotasjehandlinger fra ...
01.03.2023
Ny lovgivning på trappene – hva gjør vi nå?
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv jobbes det med s...
01.03.2023
Ny lovgivning på trappene – hva gjør vi nå?
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv jobbes det med s...
+
06.02.2023
Nye regler for innleie av arbeidskraft
Regjeringens forslag om betydelige innstramminger i regelverket for innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak var blant de mest omdiskuterte endr...
+
06.02.2023
Nye regler for innleie av arbeidskraft
Regjeringens forslag om betydelige innstramminger i regelverket for innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak var blant de mest omdiskuterte endr...
17.11.2022
De skadelige varslene
Varslinger er viktig og verdifullt, og de fleste varslinger følges opp på en god måte. Men varslinger kan også være skadelige. Ofte brukes de uvettig,...
17.11.2022
De skadelige varslene
Varslinger er viktig og verdifullt, og de fleste varslinger følges opp på en god måte. Men varslinger kan også være skadelige. Ofte brukes de uvettig,...
01.11.2022
Arbeidsgivers aktivitetsplikt av varsler fra ansatte
Lovfestingen av arbeidsgivers aktivitetsplikt ved mottak av varsler fra ansatte er trolig en av de viktigste av de nye bestemmelsene i arbeidsmiljølov...
01.11.2022
Arbeidsgivers aktivitetsplikt av varsler fra ansatte
Lovfestingen av arbeidsgivers aktivitetsplikt ved mottak av varsler fra ansatte er trolig en av de viktigste av de nye bestemmelsene i arbeidsmiljølov...