15.04.2021
Revidert GDPR-veileder 2021 er nå tilgjengelig
Ett av HR Norges mest populære medlemsgoder fra 2018 er tilbake - i ny drakt og med oppdatert innhold. Veilederen skal hjelpe deg i HR til å etablere...
15.04.2021
Revidert GDPR-veileder 2021 er nå tilgjengelig
Ett av HR Norges mest populære medlemsgoder fra 2018 er tilbake - i ny drakt og med oppdatert innhold. Veilederen skal hjelpe deg i HR til å etablere...
23.03.2021
Veien mot framtidens arbeidsliv: HR gir gass, juridisk bremser
I FINN går de systematisk til verks for å finne ut av hvordan de skal jobbe etter pandemien. Mens HR er fremoverlente og endringsoptimistiske, holder ...
23.03.2021
Veien mot framtidens arbeidsliv: HR gir gass, juridisk bremser
I FINN går de systematisk til verks for å finne ut av hvordan de skal jobbe etter pandemien. Mens HR er fremoverlente og endringsoptimistiske, holder ...
10.03.2021
Lagring og sletting av advarsel og ordensstraff
Bruk av advarsel eller ordensstraff kan være nødvendig ved uakseptabel adferd fra arbeidstaker. Arbeidsgiver vil også ha behov for å lagre dokumentasj...
10.03.2021
Lagring og sletting av advarsel og ordensstraff
Bruk av advarsel eller ordensstraff kan være nødvendig ved uakseptabel adferd fra arbeidstaker. Arbeidsgiver vil også ha behov for å lagre dokumentasj...
02.03.2021
Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen
Mange opplever utfordringer knyttet til samarbeid i jobbsituasjonen, og det forsvinner ikke selv om vi ikke sitter fysisk sammen.
02.03.2021
Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen
Mange opplever utfordringer knyttet til samarbeid i jobbsituasjonen, og det forsvinner ikke selv om vi ikke sitter fysisk sammen.
16.02.2021
Hvordan omstille uten nedbemanning
Ved raske endringsbehov – som pandemien har gitt oss mange eksempler på – må omstilling skje innenfor de eksisterende arbeidsforholdene. Trygghet om h...
16.02.2021
Hvordan omstille uten nedbemanning
Ved raske endringsbehov – som pandemien har gitt oss mange eksempler på – må omstilling skje innenfor de eksisterende arbeidsforholdene. Trygghet om h...
22.01.2021
Hvem vil kreve at ansatte vaksineres?
Som i 2020 vil arbeidsplassene i 2021 preges av covid-19. Det nye spørsmålet – ved siden av spørsmål om hjemmekontor – vil naturlig være om arbeidsgiv...
22.01.2021
Hvem vil kreve at ansatte vaksineres?
Som i 2020 vil arbeidsplassene i 2021 preges av covid-19. Det nye spørsmålet – ved siden av spørsmål om hjemmekontor – vil naturlig være om arbeidsgiv...
31.08.2020
Hjemmekontor og klok jus - webcast
Tilværelsen med hjemmekontor er i ferd med å gå inn i en ny fase. Koronaregulering strekker ut i tid samtidig med at både arbeidsgivere og arbeidstak...
31.08.2020
Hjemmekontor og klok jus - webcast
Tilværelsen med hjemmekontor er i ferd med å gå inn i en ny fase. Koronaregulering strekker ut i tid samtidig med at både arbeidsgivere og arbeidstak...
+
13.08.2020
Varsling i arbeidsmiljøsaker
I varslingssaker hvor det påstås dårlig arbeidsmiljø eller fryktbasert ledelse er det stor risiko for at selve håndteringen av saken kan forverre situ...
+
13.08.2020
Varsling i arbeidsmiljøsaker
I varslingssaker hvor det påstås dårlig arbeidsmiljø eller fryktbasert ledelse er det stor risiko for at selve håndteringen av saken kan forverre situ...
27.04.2020
Nyheter i arbeidsretten - hva bør du vite nå
I vår hverdag som arbeidsrettsadvokater var 2019 preget av omorganiseringer med fokus på ny kompetanse, de nye lovreglene som begrenset adgang til bru...
27.04.2020
Nyheter i arbeidsretten - hva bør du vite nå
I vår hverdag som arbeidsrettsadvokater var 2019 preget av omorganiseringer med fokus på ny kompetanse, de nye lovreglene som begrenset adgang til bru...
+
14.04.2020
Jus, styring og ledelse i Koronatider
Webinaret startet med en kort innledning som ga et overblikk over permitteringer, oppsigelser og det å organisere virksomhetene på en ny måte. Saken e...
+
14.04.2020
Jus, styring og ledelse i Koronatider
Webinaret startet med en kort innledning som ga et overblikk over permitteringer, oppsigelser og det å organisere virksomhetene på en ny måte. Saken e...