04.04.2024
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
EUs arbeidsvilkårsdirektiv (2019/1152) skal sikre tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Stortinget har derfor vedtatt en rekke endringer i arbei...
04.04.2024
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
EUs arbeidsvilkårsdirektiv (2019/1152) skal sikre tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Stortinget har derfor vedtatt en rekke endringer i arbei...
18.03.2024
Behovet for kunnskap
Vi er i en tid med behov for omstilling i mange virksomheter. Med AI og annen utvikling får vi stadig behov for ny kunnskap og annen kunnskap enn vi h...
18.03.2024
Behovet for kunnskap
Vi er i en tid med behov for omstilling i mange virksomheter. Med AI og annen utvikling får vi stadig behov for ny kunnskap og annen kunnskap enn vi h...
+
11.03.2024
Juridiske standardmaler i arbeidsgiverforholdet
Her finner du oppdaterte maler for ansettelse og situasjoner som kan oppstå gjennom ansettelsesforholdet for nedlasting. Dokumentene er utarbeidet av ...
+
11.03.2024
Juridiske standardmaler i arbeidsgiverforholdet
Her finner du oppdaterte maler for ansettelse og situasjoner som kan oppstå gjennom ansettelsesforholdet for nedlasting. Dokumentene er utarbeidet av ...
07.02.2024
Varsling: Stopp jakten på syndebukker
Varsling i arbeidsmiljøsaker har blitt et stort og ressurskrevende tema for mange virksomheter, og ikke sjelden kan prosessen oppleves som jakten på e...
07.02.2024
Varsling: Stopp jakten på syndebukker
Varsling i arbeidsmiljøsaker har blitt et stort og ressurskrevende tema for mange virksomheter, og ikke sjelden kan prosessen oppleves som jakten på e...
02.01.2024
Fremtidens kompetansebehov i offentlig sektor
Hovedavtalen i staten understreker viktigheten av strategisk kompetansearbeid. I en travel arbeidshverdag risikerer statlige virksomheter at det strat...
02.01.2024
Fremtidens kompetansebehov i offentlig sektor
Hovedavtalen i staten understreker viktigheten av strategisk kompetansearbeid. I en travel arbeidshverdag risikerer statlige virksomheter at det strat...
+
15.12.2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024
Fra 1. januar 2024 trer nye konsernregler i arbeidsmiljøloven i kraft. Reglene vil blant annet styrke rettighetene til arbeidstakere i virksomheter so...
+
15.12.2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024
Fra 1. januar 2024 trer nye konsernregler i arbeidsmiljøloven i kraft. Reglene vil blant annet styrke rettighetene til arbeidstakere i virksomheter so...
12.12.2023
Sivilombudets kontroll - hva forventes av forvaltningen nå?
Forvaltningen må i stadig større grad forholde seg til overnasjonale regler og økende regeltetthet. De må forholde seg til rammer for forvaltningens v...
12.12.2023
Sivilombudets kontroll - hva forventes av forvaltningen nå?
Forvaltningen må i stadig større grad forholde seg til overnasjonale regler og økende regeltetthet. De må forholde seg til rammer for forvaltningens v...
+
01.11.2023
Vanskelige arbeidstakere
Alle arbeidsgivere opplever vanskelige arbeidstakere. Det kan være snakk om lav prestasjon, uredelighet, unnasluntring, kranglete personer eller perso...
+
01.11.2023
Vanskelige arbeidstakere
Alle arbeidsgivere opplever vanskelige arbeidstakere. Det kan være snakk om lav prestasjon, uredelighet, unnasluntring, kranglete personer eller perso...
09.08.2023
Lovendringer stiller nye krav til arbeidsgivere
I Hurdalsplattformen satte regjerningen "trygt arbeid til alle" øverst blant sine mål. I etterkant har vi fått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven ...
09.08.2023
Lovendringer stiller nye krav til arbeidsgivere
I Hurdalsplattformen satte regjerningen "trygt arbeid til alle" øverst blant sine mål. I etterkant har vi fått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven ...
+
21.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra domstolene
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
21.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra domstolene
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...