+
01.11.2023
Vanskelige arbeidstakere
Alle arbeidsgivere opplever vanskelige arbeidstakere. Det kan være snakk om lav prestasjon, uredelighet, unnasluntring, kranglete personer eller perso...
+
01.11.2023
Vanskelige arbeidstakere
Alle arbeidsgivere opplever vanskelige arbeidstakere. Det kan være snakk om lav prestasjon, uredelighet, unnasluntring, kranglete personer eller perso...
09.08.2023
Lovendringer stiller nye krav til arbeidsgivere
I Hurdalsplattformen satte regjerningen "trygt arbeid til alle" øverst blant sine mål. I etterkant har vi fått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven ...
09.08.2023
Lovendringer stiller nye krav til arbeidsgivere
I Hurdalsplattformen satte regjerningen "trygt arbeid til alle" øverst blant sine mål. I etterkant har vi fått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven ...
+
21.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra domstolene
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
21.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra domstolene
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
12.06.2023
Åpenhetsloven - systematisk arbeid og rapportering
Åpenhetslovens regler om løpende aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt gjelder allerede fullt ut, men første lovpålagte redegjørelse for dette ar...
+
12.06.2023
Åpenhetsloven - systematisk arbeid og rapportering
Åpenhetslovens regler om løpende aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt gjelder allerede fullt ut, men første lovpålagte redegjørelse for dette ar...
+
07.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra lovgiver
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
07.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra lovgiver
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
31.05.2023
Nyheter i arbeidsretten
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
+
31.05.2023
Nyheter i arbeidsretten
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
19.04.2023
Hva er lov ved streik og lockout?
Vi var på vei mot storstreik i privat sektor. Senere kommer helseforetakene, lærerne og andre, hvor det også er streikefare. Hva er lov under arbeidsk...
19.04.2023
Hva er lov ved streik og lockout?
Vi var på vei mot storstreik i privat sektor. Senere kommer helseforetakene, lærerne og andre, hvor det også er streikefare. Hva er lov under arbeidsk...
13.04.2023
Konfliktmekling og tilrettelagt dialog i arbeidslivet
Ved konflikter i arbeidsmiljøet eller i varslingssaker må HR og linjeledelse finne gode verktøy for å hindre eskalering og sikre et fullt forsvarlig a...
13.04.2023
Konfliktmekling og tilrettelagt dialog i arbeidslivet
Ved konflikter i arbeidsmiljøet eller i varslingssaker må HR og linjeledelse finne gode verktøy for å hindre eskalering og sikre et fullt forsvarlig a...
28.03.2023
Håndtering av ledende ansatte som ikke fungerer
Når ledende ansatte ikke fungerer bør det tas tak i. Noen av virkemidlene som kan tas i bruk er de samme som for ansatte for øvrig, men både jussen og...
28.03.2023
Håndtering av ledende ansatte som ikke fungerer
Når ledende ansatte ikke fungerer bør det tas tak i. Noen av virkemidlene som kan tas i bruk er de samme som for ansatte for øvrig, men både jussen og...
16.03.2023
Ansatte med tilknytning til høyrisikoland – arbeidsgivers handlingsrom
Økt trusselnivå fra høyrisikoland har økt "innsiderisikoen" i norske bedrifter – dvs. risikoen for informasjonslekkasje eller sabotasjehandlinger fra ...
16.03.2023
Ansatte med tilknytning til høyrisikoland – arbeidsgivers handlingsrom
Økt trusselnivå fra høyrisikoland har økt "innsiderisikoen" i norske bedrifter – dvs. risikoen for informasjonslekkasje eller sabotasjehandlinger fra ...