Styringsrett og omsorgsplikt: HR sin rolle og ideologi

Her får du foredraget til Ståle Einarsen fra HR-konferansen for offentlig sektor 2018 om grunnlaget for arbeidsgivers styringsrett og arbeidsgivers omsorgsplikt, og behovet for å balansere de to. Hvordan bør HR arbeide i vanskelige arbeidsmiljøsaker, med ledelse og i konflikthåndtering?

Styringsretten er retten til å fordele, kontrollere, styre og lede arbeidet og omsorgsplikt er plikten til å ivareta alle ansattes helse og verdighet.
I foredraget fokuserer Einarsen på HRs rolle som skal være:

  • Å sikre