Har du tenkt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

På arbeidsplassen kan det oppstå hendelser som gjør at du ønsker å varsle om kritikkverdige eller andre alvorlige forhold. Du bør være klar over noen av de utfordringene du kan møte som varsler, før du velger å si ifra. Her finner du noen tips om spørsmål du bør stille deg selv. Når du først har varslet, kan det være for sent.

Hva er varsling?

Seksuell trakassering, diskriminering eller mobbing er bare noen av de varslingssaken som har blitt eksponert i media etter #Metoo kampanjen.

I arbeidsforhold er det regler for varsling. Arbeidsgiver