Fremtidens kontorer - hvordan jobber du best?

Gikk du glipp av medlemsmøtet om fremtidens arbeidsplass og kontorutforminger den 28. september? Som medlem av HR Norge kan du se det interessante foredraget til Oddvar Skjæveland her (alle ansatte i virksomheter med virksomhetsmedlemskap har tilgang når de er registrert) .

Utforming av kontorløsninger er et tema som har fått stor oppmerksomhet i 2018. Flere og flere legger om til åpne landskaper, aktivitetsbasert kontor, clean desk og free seating. I staten hvor de tradisjonelt har arbeidet i cellekontor, har de