Det fine med korona

Korona er fælt. Ikke minst i andre land. Mennesker dør, mange er syke og de fleste kjenner bekymringen. Folk mister jobb og fremtidshåp. Forskjeller forsterkes og de som fra før sliter med psykiske problemer og ensomhet har hatt det særlig tøft.

Så var det Norge, da. Jovisst – vi har smakt på det samme. Noen langt mer enn andre. Men vi har også smakt på det andre. Det fine som springer ut av et samfunn hvor vi stoler på hverandre, hvor vi har et sosialt sikkerhetsnett å stole på