Rådgivning

Er virksomheten din medlem, har du mulighet til å benytte vår fagkompetanse og få gratis kortfattet rådgivning innen HR-relaterte områder. Vi har mange virksomhetsmedlemmer som benytter seg av muligheten. Her kan du lese mer om hva vi kan hjelpe deg med.
Raadgivning kvadrat

Rådgivning innen HR-området generelt

HR Norge har egne eksperter som kan gi deg råd og veiledning innen ulike HR-faglige områder.

Vi har medarbeidere som har lang erfaring fra ulike bransjer og roller og dekker forskjellige fagfelt innen HR. Det kan være spørsmål innen strategi, rekruttering, kompetanse, endring, måling og analyse, teknologi, kultur, organisasjon og ledelse. Som virksomhetsmedlem kan du ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg eller vite hvem som kan hjelpe deg videre når det er mest riktig.

Arbeidsrettslig rådgivning

Innenfor det arbeidsrettslige området samarbeider HR Norge med Advokatfirmaet Helmr AS (tidligere SBDL).

Det gjelder også innen rådgivning. Som virksomhetsmedlem i HR Norge kan du ta kontakt med oss og søke kortfattede råd og få veiledning med utgangspunkt i virksomhetens utfordringer og utvikling. Begrenset oppad til 2 x 30 minutter pr år.

Kontakt HR Norge, og vi formidler direkte kontakt videre til våre eksperter:

Medlemsfordel - rabatt på videre konsultasjon

Det er ikke alltid at en halvtime rådgivning på telefon er nok. Nå får HR Norge sine medlemmer mellom 10 og 15% rabatt dersom det trengs ytterligere hjelp ved arbeidsrettslige spørsmål.

Helmr


Advokatfirmaet Helmr AS er spesialister innen arbeidsrett. De er dyktige og har flere topplasseringer innen både nasjonale og internasjonale rangeringer. Mange av HR Norge sine medlemmer kjenner Helmr godt – ikke bare fra rådgivning, men også fra undervisning på kurs, medlemsmøter og som foredragsholdere på konferanser. Evalueringene de oppnår er gjennomgående meget høye.

Fortsatt ikke medlem?

De fleste store virksomheter og mange små og mellomstore er allerede medlem. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg igang

Følg oss på nyhetsbrevet

Ukentlig får du et nyhetsbrev fra oss med ferske fagartikler og tips som er aktuelle innen HR, ledelse og arbeidsliv