Sykefravær og arbeidsmiljø 2022 - Digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra Sykefravær og arbeidsmiljø 2022! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.
Sykefravaer og arbeidsmiljoe 2022 artikkel format

Pandemien har ikke helt sluppet taket og de siste to årene har vært preget av lite forutsigbarhet rundt arbeidshverdagen. Få virksomheter har unngått å bli direkte eller indirekte rammet av sykdom og den langtrukne pandemien rammer i like stor grad den psykiske helsen. Hvordan rigger vi oss for å skape rammer i uforutsigbarheten?

På konferansen får du høre mer om dette:

  • Hvordan opprettholde engasjement og motivasjon i den hybride arbeidshverdagen?
  • Hvordan tippe vektskålen mer i retning forebyggende sykefraværsarbeid fremfor reaktivt?
  • Hvilken tilretteleggingsplikt har arbeidsgiver?
  • Hvordan skape arbeidsplasser som tilrettelegger for god mental helse?

Pris:

  • For medlemmer: kr. 3750,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 7250,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Etter at vi har fått registrert din påmelding, vil du få en e-post med informasjon om hvordan du logger inn.
Du vil ha denne tilgangen i to uker, fra den dagen du mottar tilgangen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til Sykefravær og arbeidsmiljø 2022 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer

Bli en del av HR Norge

Vi er interesseorganisasjonen for deg som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv. Som medlem holder du deg oppdatert innen HR og ledelse og får tilgang til kompetanse og verktøy som hjelper deg å utvikle virksomheten strategisk for fremtiden og praktisk i arbeidshverdagen. De fleste store og mange små og mellomstore virksomheter er allerede medlem.

Forside NY main Neg 3x