I samarbeid med ekstern partner og med høy grad av involvering av medarbeidere, har Schibsted Data & Tech klart å jobbe seg frem til banebrytende og spennende løsninger som er skreddersydde til deres ansatte og den arbeidskulturen de er en del av.
  • Hvordan lage et kontor som innbyr til trivsel og produktivitet i en hybrid hverdag?
  • Hvordan skape forhold på arbeidsplassen som gjør at dine ansatte får lyst til å komme dit?
  • Hvordan legge til rette for akkurat de arbeidsprosesser som dine ansatte trenger for å skape verdi?
  • Hvordan jobbe med kultur og samarbeid når ansatte sitter på ulike lokasjoner?

Dette er spørsmål som Schibsted Data & Tech stilte allerede før pandemien. Eksempler på løsninger de har tatt i bruk er soner tilpasset ulik grad av konsentrasjon, tilrettelagte rom for samarbeid og interaksjon samt rom for playroom/gaming, og meditasjon. Det er svært få statiske møbler og vegger, som gjør at lokalene kan justeres raskt ved behov. I denne artikkelen kan du lese mer om lokalene og prosessen.

I dette frokostmøtet får du høre mer om hvordan denne prosessen har vært gjennomført, og erfaringene som Schibsted har gjort. Det blir god mulighet til å stille spørsmål! Møtet avsluttes med omvisning i lokalene.

Du får blant annet høre om:

  • Brukerinvolvering for å finne gode løsninger og skape tilhørighet
  • Hvordan dynamiske løsninger kan skape fleksibilitet for fremtidige endringer i behov
  • Viktighet av kommunikasjon underveis for gode endringsprosesser

Innhold:

08.30 Oppmøte og lett servering
09.00 Informasjon om utviklingsprosessen av lokalene
09.30 Omvisning i lokalene
10.00 Slutt

Medlemsmøtet er gratis og kun for medlemmer i HR Norge.

Siden det er få plasser og det er viktig for oss at plassene benyttes, har vi et «no-show»-gebyr på kr 350 for de som ikke melder avbud og ikke møter. Frist for avmelding er 12. september.

Foredragsholder og guide på omvisningen:

Celine Skjolde

Celina Skjolde jobber i dag som Head of Wellbeing i Schibsted og hadde rollen som Engagement Manager i Schibsted Data & Tech under utviklingen av lokalene. Hun har siden 2017 hatt ulike roller knyttet til å skape gode ansattopplevelser i selskapet. Før det har hun hatt ulike roller innen HR og ledelse. Se mer på LinkedIn.

Anne Rein

Anne Rein er Team Lead, Workplace Norway i CBRE. Hun har jobbet med å støtte bedrifter i å utvikle og implementere strategier på arbeidsplassen som støtter forretningsmål, for å forbedre arbeidsplassopplevelsen og administrere eiendomsinvesteringer. Hun har vært en viktig samarbeidspartner for Schibsted Data og Tech i denne utviklingsprosessen. Hun har siden 2012 jobbet i ulike stillinger innen prosjektledelse, strategisk rådgivning og forretningsutvikling. Se mer på LinkedIn.

Gjennomføring
Medlemsmøte/Frokostmøte med omvisning hos Schibsted Data & Tech.
Medlemsmøtet er gratis og for medlemmer i HR Norge.

Begrenset antall plasser, så vær rask med påmelding.

Siste frist for avmelding er 12. september. Påmeldte som ikke melder avbud og som ikke møter opp, vil bli belastet et gebyr på kr 350.

Det vil være enkel servering.

Spørsmål

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no