Vi lever i en verden som stadig endrer seg og det stilles store krav til effektivitet og kvalitet på de produkter og tjenester man leverer. I dette medlemsmøtet vil du få en innføring i smidig arbeidsmetodikk og gjennomgang av agile ritualer og hvordan de kan innføres i din virksomhet.

Innen IT og utvikling har smidig metodikk vokst frem som en viktig arbeidsform, hvor man har et felles tankesett, verdier og prinsipper som gjør en i stand til å ha ansvar for hele livsløpet til et produkt, nyutvikling, vedlikehold og til slutt avvikling. Dette til forskjell fra prosjekt som har en tydelig start og slutt.
De samme utfordringene knyttet til stadig behov for tilpasning og effektiv måloppnåelse sprer seg nå utover en rekke andre fagdisipliner. I tillegg ser vi at digitale komponenter inngår i så og si alle disipliner på en eller annen måte.

Smidig kan oppleves som et fremmed ord, men i bunn og grunn handler det om å være tilpasningsdyktig. Smidige metoder danner også grunnlag for kontinuerlig læring og skaper fleksibilitet til å stadig tilpasse seg nye muligheter og behov. Dette skaper en trygghet, rytme og ramme rundt kontinuerlig endring.

Metoden legger til rette for at man kan tilpasse seg raskt, kjenne på maksimal kapasitet og være åpne om hva man gjør og hva som blokkerer en på veien. Tilpasningsevne er sentralt også for HR og derfor kan smidige prinsipper og arbeidsmetoder være nyttige verktøy.

Unn Elin Hatlelid

Unn Elin Hatlelid er leder for avdeling digital forretningsutvikling og portefølje. Hun kom inn i Innovasjon Norge januar 2013 etter 14 år i Lindorff hvorav siste rolle var som leder for IT strategi. I 2020 ble hun kåret til en av de 50 fremste tech kvinner i Norge, noe som understreker hennes sterke interesse for hvordan digitale løsninger gir muligheter til å løse utfordringer på helt nye måter.  Av utdannelse er har hun en Master of management, her har hun en grunnutdannelse med kombinasjon av psykologi, økonomi, innovasjon og strategi.

Nina Therese Myhre

Nina Therese Myhre, avdelingsleder for Digital Forretningsutvikling. Hun har jobbet i Innovasjon Norge i 3 år, med særskilt ansvar for team ledere og forretningsutviklere. Før dette har hun 17 års erfaring fra IT-bransjen innen prosjekt-, endrings-, test-, prosessledelse, kurs og opplæring, samt personalledelse. Hun har utdannelse innen psykologi, it, økonomi, administrasjon og prosjektledelse, med en bachelor i Økonomi og Ledelse.

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Siste frist for avmelding er 13. oktober. Send avmelding til hrnorge@hrnorge.no

Påmeldte som ikke melder avbud og ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-.

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no