Som HR-ansvarlig eller leder er det sannsynlig at du på et tidspunkt opplever langvarige og omfattende sykefraværssaker. Hvordan kan du håndtere disse såkalte «vanskelige sykefraværssakene» på en best mulig måte?

Vi definerer det som vanskelige saker der hvor langvarig eller omfattende sykefravær fører til konflikter, eller underliggende konflikter fører til omfattende sykefravær. I dette kurset går vi nærmere gjennom juridiske krav og muligheter for tilrettelegging samt krav til medvirkning sett opp mot arbeidsmiljøloven og praksis. Du vil også lære om vilkår for oppsigelse ved langvarig sykefravær eller hyppige sykefravær som over tid er omfattende.

Kurset dekker følgende:

  • Hva innebærer tilretteleggingsplikt ved sykefravær?
  • Medvirkningsplikt ved sykefravær
  • Oppsigelsesadgang og oppsigelsesvern ved langvarig sykefravær
  • Oppsigelsesadgang og oppsigelsesvern ved hyppig og omfattende fravær

Kurset vil bli tilgjengeliggjort kl 0900 den 27. oktober, og inneholder forelesning med spørsmål, refleksjoner og oppgaver. Det vil ta ca 2,5 – 3 timer å fullføre kurset, inkludert pause. Fra klokken 1300 – 1330 vil det være live QA med kursholder, hvor du vil få mulighet til å få svar på dine spørsmål i forbindelse med kurset. Du vil få tilsendt mer informasjon om dette og om hvordan du får tilgang i forkant av kurset.

Kurset vil være tilgjengelig i 30 dager etter lanseringsdato. Du vil motta kursbevis etter fullført kurs.

Kursholder:

Kari Bergeius Andersen er partner og advokat i SBDL. Hun er en anerkjent arbeidsrettsadvokat som ansees som en av kjernekreftene i SBDL. Bergeius Andersen har lang erfaring som rådgiver for arbeidsgivere, blant annet med håndtering og avslutning av vanskelige sykefraværssaker.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no