Hvordan bruker vi handlingsrommet vi har som ledere? Vi setter fokus på rammene, praktiske eksempler og øvingsoppgaver fra konkrete typiske situasjoner du kan kjenne igjen.

Arbeidsgiveres styringsrett er en grunnleggende del av et arbeidsforhold. Ledere har behov og rett til å beslutte hva man vil ha gjort, når og hvor, men innenfor en ramme. På den annen side har arbeidstakere behov og rett på tydelighet når det gjelder hva som forventes og bistand til å få det til. Arbeidsgivers representanter – leder og HR – bør derfor kjenne godt til hvilket handlingsrom man har til å pålegge og beslutte, samt handlingsrommet til å stille krav. Samtidig må vi kjenne begrensningene i dette handlingsrommet og omsorgsplikten overfor den enkelte.

I dette kurset skal vi snakke om hva som er lov og hva som er lurt:

  • Styringsretten = handlingsrommet til å lede slik man finner best for virksomheten
  • Begrensningene i handlingsrommet, spesielt ved endringer i oppgaver, ansvar, arbeidssted og arbeidstid
  • Styringsrett og -plikt når medarbeidere ikke leverer som forventet
  • Å sette igjen spor etter seg i hverdagen

Kursholder


Kari Bergeius Andersen er advokat og partner i SBDL. Hun er en anerkjent arbeidsrettsadvokat og foredragsholder innen arbeidsrett og arbeidsliv, og har lang erfaring som rådgiver for arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor. Kari er opptatt av å jobbe med å trygge HR og ledere slik at de kan vurdere både hva som er lov og hva som er praktisk lurt.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no