Universitets- og høgskoleloven er underlagt både arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og universitets- og høgskoleloven. Dette i kombinert med virksomhetens særpreg skaper en del særspørsmål for denne sektoren som ikke dekkes av det vanlige tredagerskurset for statlig sektor.

På dette kurset vil du derfor lære mer om:

  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Kravene til forsvarlig arbeids- og læringsmiljø
  • Akademisk frihet og ytringsfrihet
  • Varsling

På kurset vil du få innledning om hver av temaene før dere deles inn i grupper og løser en case. Det blir en felles gjennomgang av hver case før vi går videre til nytt tema.

Kurset gir en god mulighet til å lære mer om sentrale temaer innenfor universitets- og høyskolesektoren samtidig som du får anledning til å diskutere hvordan ulike problemstillinger kan løses i praksis.

Kursholdere
Benedicte Hille er advokat og partner i advokatfirmaet Helmr, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i advokatfirmaet Helmr, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no