Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan skape en HR-funksjon som utvikler og vedlikeholder organisasjonens prestasjonsnivå på lang sikt.

Krav til HR-faglig kompetanse endrer seg i takt med samfunnets og organisasjoners endringsprosesser, og det er viktig at HR-funksjonen stadig utvikles for å kunne tilpasses fremtidens krav. En strategisk HR-funksjon tar ansvar for, og initiativ til, at organisasjonens praksis ikke stivner i formen. På dette kurset vil du få økt kunnskap og ferdigheter innen utvikling og implementering av en strategisk HR-funksjon som når organisasjonens mål gjennom smidige HR-prosesser.

Kurset dekker blant annet:

 • Hva er strategisk HR og hva er det ikke?
 • Den strategiske HR-funksjonens rolle og mandat
 • Den HR-strategiske verktøykassen
  • Utvikling av HR-strategi
  • Strategisk organisasjonsutvikling og -læring
  • Strategisk lederskap og medarbeiderskap
  • HR-analyser: hvordan måle og evaluere effekten av HR-tiltak
 • Erfaringsdeling og -læring gjennom praktiske eksempler

HR-direktør i BDO Kristina Bors vil dele sine erfaringer og læringspunkter med å skape en strategisk HR-funksjon i en kompleks organisasjon.

Kurset passer HR-ledere og/eller praktikere som har ansvar for, eller en rolle i, HR-strategiske prosesser der målet er å løfte organisasjonens langsiktige prestasjonsnivå. Det er en fordel at du har minst fire års erfaring innen HR.

Kursholder
Eivind Garshol er daglig leder og partner i Impaktor AS. Han har mer enn 25 års erfaring som leder og konsulent med spisskompetanse innen strategisk HR og organisasjons- og lederutvikling. Eivind har i sine roller som HR-direktør og HR-sjef omfattende erfaring med etablering, ledelse og utvikling av HR som funksjonsområde og kompetansemiljø. Eivind var nestleder i styret til HR Norge i perioden 2007-2009 og har vært med i valgkomiteen siden han trådte ut av styr

Gjennomføring:
Som ansvarlig arrangør vil vi følge opp retningslinjer fra myndighetene, både når det gjelder smittevern, renhold/mat og avstand. Kurset avholdes enten hos oss i Akersgata 34 eller på et annet sentralt sted i Oslo sentrum.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no