Kurset gir deg innsikt i hvordan du kan skape en HR-funksjon som utvikler og vedlikeholder organisasjonens prestasjonsnivå på lang sikt.

På dette kurset vil du få økt kunnskap og ferdigheter innen utvikling og implementering av en strategisk HR-funksjon som når organisasjonens mål gjennom smidige HR-prosesser.

Krav til HR-faglig kompetanse endrer seg i takt med samfunnets og organisasjoners endringsprosesser. Det er viktig at HR-funksjonen stadig utvikles for å kunne tilpasses fremtidens krav. En strategisk HR-funksjon må ta ansvar for at organisasjonens praksis ikke stivner i formen.

Kurset dekker blant annet:

 • Hva er strategisk HR - hva er det ikke?
 • Den strategiske HR-funksjonens rolle og mandat
 • Den HR-strategiske verktøykassen
  • Utvikling av HR-strategi
  • Strategisk organisasjonsutvikling og -læring
  • Strategisk lederskap og medarbeiderskap
  • HR-analyser: hvordan måle og evaluere effekten av HR-tiltak
 • Erfaringsdeling og -læring gjennom praktiske eksempler

HR-direktør i BDO Kristina Bors vil dele sine erfaringer og læringspunkter med å skape en strategisk HR-funksjon i en kompleks organisasjon.

Kurset passer HR-ledere og/eller praktikere som har ansvar for, eller en rolle i, HR-strategiske prosesser der målet er å løfte organisasjonens langsiktige prestasjonsnivå. Det er en fordel at du har minst fire års erfaring innen HR.

Kursholder
Eivind Garshol er daglig leder og partner i Impaktor AS. Han har mer enn 25 års erfaring som leder og konsulent med spisskompetanse innen strategisk HR og organisasjons- og lederutvikling. Eivind har i sine roller som HR-direktør og HR-sjef omfattende erfaring med etablering, ledelse og utvikling av HR som funksjonsområde og kompetansemiljø. Eivind var nestleder i styret til HR Norge i perioden 2007-2009 og har vært med i valgkomiteen siden han trådte ut av styret.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no