Fokuset og bevissthet omkring mangfold og inkludering i arbeidslivet har økt den senere tid. I forbindelse med Pride Week ønsker HR Norge å belyse aktuell tematikk som angår arbeidslivet og hvordan vi håndterer forskjellige typer minoritetsmiljøer.

Å inkludere og få frem det beste i alle typer mennesker og kompetanser – det menneskelige potensialet – kommer alle til gode. Allikevel er det ofte et stykke å gå fra lovende festtaler til faktisk gjennomføring i praksis. FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold tilbyr i webinaret ”Rosa kompetanse arbeidsliv” gode innspill på hvordan offentlige og private arbeidsplasser kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn.

Et godt og åpent arbeidsmiljø vil ikke bare øke sjansene for å beholde og tiltrekke seg arbeidskraft, men også møte samfunnet og oppdragsgivere på en enda mer hensiktsmessig måte. Foredraget gir et innblikk i helse-og levekårsundersøkelser, mulige utfordringer og godt språk. Publikum får også med seg noen tanker rundt både lovpålagte- og selvpålagte krav, i tillegg til noen fine perspektiver på praktisk likestillingsarbeid.

Mathias Holst

Foredraget er faglig forankret, aktuelt for alle og formidlet på en motiverende måte. Kursholder er Mathias Holst som er rådgiver i FRIs fagavdeling. Han er også leder for foreningens tiltak rettet mot arbeidslivet.

Medlemsmøte er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i HR Norge deltar du gratis på medlemsmøter i tillegg til at du har tilgang til en rekke andre fordeler. Ta en titt på medlemsfordelene her

Interessert i flere temaer?

Ta en titt i kompetanseoversikten over kommende tilbud.