Kurs

Psykisk helse på arbeidsplassen

Lær hvordan du skaper et støttende arbeidsmiljø med bedre forståelse av psykisk helse! Visste du at psykiske vansker er en av de største årsakene til sykefravær og frafall i arbeidslivet?

Detaljer

Åpne alle

Dette kurset gir deg en omfattende forståelse av de vanligste psykiske vanskene og hvordan du kan møte dem med trygghet. Du vil lære å skille mellom psykiske vansker og psykiske lidelser, og få innsikt i symptomene på utbrenthet, utmattelse og depresjon.

Du vil også få en dypere forståelse av stress, bekymring og angst, og lære strategier for å forebygge og håndtere disse utfordringene på arbeidsplassen. I tillegg får du nyttige innspill på hvordan tilrettelegge for sykemeldte ansatte i tilbakeføringsprosessen og lage gode planer for ansatte med gjentagende sykemeldinger.

Kurset gir også råd om hvordan du kan skape et støttende og åpent arbeidsmiljø rundt temaet psykisk helse, og hvordan du kan ta opp psykisk helse med ansatte på en konstruktiv måte.

Stian kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske case-studier og øvelser. Dette gir deg en helhetlig forståelse samt konkrete verktøy du kan ta med tilbake til arbeidsplassen.

Du får lære mer om:

  • Forståelse av psykiske vansker
  • Identifisering av psykiske lidelser
  • Utbrenthet og depresjon
  • Stress og angst
  • Forebygging og håndtering av psykiske vansker
  • Tilrettelegging for sykemeldte
  • Håndtering av gjentagende sykemeldinger
  • Skape et åpent arbeidsmiljø
  • Kommunikasjon med ansatte

Om kursholderen:

Kurset ledes av arbeidspsykolog Stian Midtgård, en spesialist innen psykisk helse og arbeid. Stian har lang erfaring med å hjelpe personer som har vært sykemeldt eller havnet utenfor arbeidslivet grunnet psykiske helseutfordringer. Stian er kjent for sitt engasjement og sin evne til å formidle komplekse temaer på en tilgjengelig måte. Han har gjennomført utallige kurs og workshops for HR-profesjonelle og ledere, og hans innsikt vil gi deg de ferdighetene du trenger for å støtte dine ansatte på best mulig måte.