Presentasjon av HR-undersøkelsen 2023 - Oslo

HR Norge og EY inviterer til seminarer der vi presenterer og diskuterer resultatene fra den ferske HR-undersøkelsen 2023. I år har nesten 200 virksomheter bidratt med data for å gi oss bedre innsikt i hva som skjer innen HR-området i Norge, og hovedtemaet handler om å navigere i ulendt terreng.

I årets presentasjoner vil vi gå nærmere inn på blant annet:

  • Virksomhetenes situasjon og fremtidsutsikter
  • Hvilke HR-områder har høyest prioritet
  • Effektene ved å jobbe innsiktsdrevet, og hva er barrierene?
  • Det ultrafleksible arbeidslivet

Funnene i HR-undersøkelsen presenteres og diskuteres gjennom en serie av presentasjoner.

12. oktober er vi i Oslo. For info om presentasjoner i andre byer, klikk på lenkene under:

Presentasjonen er gratis og åpen for alle.

I etterkant av presentasjonene vil vi gjøre tilgjengelig en rapport som oppsummerer funnene våre (tilgjengelig for medlemmer).

Enkel servering og registrering fra kl 08:30.

Velkommen skal du være!

Gjennomføring
Seminaret er gratis og åpent for alle.
Påmeldingsfrist er 9. oktober kl 22.00.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil