I dette webinaret tar vi for oss tidlige tegn på konflikter, og hvordan et eventuelt varsel mot leder bør håndteres.

Mange arbeidsgivere har opplevd varslingssaker og klager på dårlig arbeidsmiljø, trakassering eller «fryktkultur» fra ledere det siste året. Det kan være mange grunner til opplevelse av høy turnover, dårlig arbeidsmiljø eller høyt sykefravær. Noen ganger kan det være leder som forårsaker dette. Andre ganger er det ansatte utsatt for ledelse som benytter klage eller varsel som våpen. For organisasjonen kan landskapet enkelte ganger være uoversiktlig.

Webinaret starter kl. 09:30 og foredraget vil vare til kl. 10:15. På grunn av stor interesse for dette temaet starter Q&A-sesjonen rett etter foredraget, hvor Kari og Mari vil svare på innsendte spørsmål

I dette webinaret tar vi for oss tidlige tegn på konflikter, og hvordan et eventuelt varsel mot leder (og evt. flere) bør håndteres av organisasjonen. Vi vil blant annet fokusere på:

  • Hvordan se tidlige tegn på problemene?
  • Hvordan ta tak i arbeidsmiljøet uten å eskalere konfliktene?
  • Hvordan håndtere lederen/de det varsles på?
kari Andersen

Kari Bergeius Andersen er advokat og partner i Helmr. Andersen er en anerkjent arbeidsretts advokat og foredragsholder innen arbeidsrett og arbeidsliv, og har lang erfaring som rådgiver for arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor. Andersen er kjent for sitt engasjement og klient fokus og hun er opptatt av å jobbe med å trygge HR og ledere slik at de kan vurdere både hva som er lov og hva som er praktisk lurt.

Mari Kimsås- Otterbech

Mari Kimsås-Otterbech er senioradvokat i advokatfirmaet Helmr og bistår klienter med rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret. Mari har erfaring fra rådgivning innen ansettelser, løpende personalforhold, konkurranseklausuler, oppsigelser og nedbemanninger. Videre har hun erfaring med ulike incentivordninger, pensjon, virksomhetsoverdragelser og tariffavtaler. Mari har også bred erfaring med tvistesaker. I tillegg til å være advokat, har hun en master fra Handelshøyskolen BI med blant annet vekt på Human Resource Management (HRM) og organisasjonspsykologi.

Webinaret er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.
Innlogging:
Informasjon om hvordan du logger deg på webinaret vil du få tilsendt dagen før gjennomføringen.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no