Hvilke alternativer har virksomheten til å tilknytte seg fleksibel arbeidskraft nå? Det er gått nesten et år siden de «nye» reglene for fast ansettelse trådte i kraft 1. januar 2019. For mange har dette krevd endringer i ansettelsespraksis, særlig knyttet til tilkallingsvikarer og andre uten fast arbeidstid og lønn. I dagens møte får du nyttige innblikk i hvilke alternativer til de tradisjonelle 0-timerskontraktene som finnes.

Sett av tid til dagens møte hvis du har praktiske spørsmål knyttet til dette. Vi har invitert våre partnere i SBDL til å belyse området.

De tar blant annet for seg dette:

  • Mange virksomheter har behov for å tilknytte seg arbeidskraft på kort varsel – kan man fortsatt bruke tilkallingsavtaler?
  • Reglene om midlertidig ansettelse og krav til fast ansettelse setter begrensninger og rammer for dette, som vil være gjenstand for diskusjon.
  • Avhengig av virksomhetens karakter og de oppgaver som skal utføres må arbeidsgivere velge. Vi vil diskutere hvilke alternativer virksomheten har og hva som er viktig å tenke på når det gjelder utforming av avtaler.

Program for møtet:

08.00-08.30: Registrering
08.30-10.00: Faglig program
10.00: Takk for i dag

Foredragsholdere:

Portrett Benedicte Hille

Benedicte Hille er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Portrett Kristian Foss Aalmo

Kristian Foss Aalmo er advokatfullmektig spesialisert i arbeidsrett. Aalmo har opparbeidet bred erfaring med å yte bistand til arbeidsgivere i omstilling- og nedbemanningsprosesser, individuelle oppsigelsessaker og om generell arbeidsrett. Aalmo har også erfaring fra granskninger og faktaundersøkelser i privat og statlig og kommunal sektor.

Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer. Siste frist for avmelding er innen 13. desember. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-