Dette kurset er ment å gi deg en god start på din bevisstgjørings- og læringsprosess som leder. Du vil sitte igjen med praktisk rettet metodikk og verktøy du kan bruke i lederrollen.

Når du går inn i en lederrolle for første gang vil du oppleve nye forventninger fra omgivelsene og fra deg selv. Det vil være andre ting som er viktige i lederrollen enn det som har vært viktig som medarbeider. Dette kurset vil gjøre deg bedre kjent med deg selv som leder og tryggere i møte med hverdagens lederutfordringer. Kurset er praktisk rettet. Det betyr at du vil lære metodikk og verktøy, som du vil anvende i forhold til din konkrete situasjon i løpet av kurset. Du vil gå fra kurset både med en større verktøykasse og påbegynte planer i forhold til veien videre som leder.

Kurset dekker blant annet:

 • Hvordan skape en god overgang til lederrollen?
 • Mitt ledelsesfundament - Fundamentet jeg leder ut ifra
 • Praktisk metodikk og verktøy for god ledelse:
  • Fire fokusområder: Visjon, organisering, kultur og lederferdigheter
  • Utviklingsplan – Tar meg fra ord til handling
 • Visjon og organisering – Hvor skal vi og hvordan nå målene sammen?
 • Kultur - Hvordan utvikle og opprettholde kulturen vi trenger?
 • Lederferdigheter - Hvordan skape resultater i samspill med medarbeiderne mine?
 • Nye lederutfordringer i en hybrid hverdag – Hvordan møte disse?
 • Hvordan kontinuerlig utvikle meg som leder?

Dette kurset passer for alle som er nye i en lederrolle med ansvar for medarbeidere. Kurset passer også for de som skal være rådgivere for nye ledere.

Kristine Blixrud

Kristine Blixrud har mange års erfaring med organisasjon- og lederutvikling fra næringslivet. Hun har bakgrunn som konsulent hos Accenture, leder for Human Resources i IT-bransjen og har siden 2016 drevet selskapet Bell Organization & Leadership AS. Blixrud er utdannet siviløkonom med videreutdannelse innenfor psykologi og ledelse. Hun har jobbet med utvikling av ledere på alle nivåer og på tvers av bransjer i over 22 år. Blixrud har stort engasjement for utvikling av bevisste ledere som leder på en bærekraftig måte ved at prestasjonsfokus og medmenneskelighet går hånd i hånd.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no