Lansering av HR Lønnsrapport 2021

HR Norge og Korn Ferry lanserer årets HR lønnsrapport der over 1000 HR-stillinger i over 200 virksomheter er analysert.

I over 15 år har HR Norge og Korn Ferry laget lønnsrapport over HR-stillinger, og sett hvordan utviklingen har dreiet og hvilke belønningselementer som introduseres eller justeres.

Dette er den eneste rapporten som går i dybden på HR-stillinger. Rapporten inneholder i tillegg til ferske data, råd og veiledning om hvordan man vekter stillinger og sørger for at avlønninger henger sammen på tvers og i forhold til hverandre.

  • Presentasjon av funn fra årets rapport
  • Hva tenker vi om det kommende lønnsoppgjøret?
  • Q&A

Webinaret er gratis og åpent for medlemmer av HR Norge.

10. mars arrangerer vi også et webinar om lønnsutvikling i det generelle markedet. Trykk her for å lese mer eller melde deg på.

Medlemsmøte er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem deltar du gratis på medlemsmøter. Her er en oversikt over alle medlemsfordelene og hvordan du kan bli medlem.