På dette kurset får du tips og råd om hvordan kartlegge, håndtere og legge til rette for langtidsfriskhet i egen organisasjon.

Vi vet at det er store helsemessige fordeler for enkeltindivid ved å være i jobb. Hvilke grep kan HR gjøre for å skape sunnere arbeidsplasser med lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø? Dette kurset passer for ledere og fagspesialister innen HR og HMS i alle typer virksomheter, som ønsker å systematisere og videreutvikle arbeidet med friskhet og å forebygge sykefravær.

Kurset dekker blant annet:

  • Hvordan bruke prinsipper fra positiv psykologi til å legge til rette for langtidsfriskhet
  • Å øke arbeidsnærvær
  • Forebygge slitasje hos ledere og medarbeidere
  • Psykisk helse og friskhetsfaktorer
  • LØFT– en systematisk metode for å kartlegge, håndtere og legge til rette for langtidsfriskhet
  • Hvordan ta dette videre i egen organisasjon?

Kurset krever ingen forkunnskaper. Deltakerne oppfordres til å sette seg inn i virksomhetens strategi ifht kursets tema på forhånd. I tillegg kan du gjerne forberede konkrete spørsmål og problemstillinger som kan diskuteres på kurset.

Kursholder:
Krister Halck
er psykologutdannet med spesialisering i klinisk arbeidspsykologi. Han er en av grunnleggerne av Moment organisasjon og ledelse og har over 15 års erfaring som arbeids- og organisasjonspsykolog. Halck har bred praktisk erfaring med temaer knyttet til stressmestring og selvledelse, omstilling og endring, motivasjon og arbeidsglede, kommunikasjon og krevende samtaler, konflikthåndtering og samspills- og teamutvikling. Han har selv erfaring som leder - som assisterende leder og teamleder i Moment, med ansvar for områder som markeds – og kundeoppfølging, krisehåndtering samt fagutvikling.

NB! Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no