Kurs

Kurs i organisasjonsdesign

På dette to og en halv dagerskurset får du teoretisk innsikt og praktisk trening i å bruke verktøy for organisasjonsdesign.

Detaljer

Åpne alle

På dette kurset får du innsikt i sentrale prinsipper og verktøy samt trening i å benytte disse for å utforme effektive organisasjonsmodeller.
Formålet er å:

  • Gi et bredt overblikk over sentrale teorier, rammeverk, antagelser og metoder knyttet til virksomhetsorganisering
  • Gi grunnleggende trening i analyse av funksjoner/mål og avhengigheter/grensesnitt mellom roller og enheter
  • Drøfte konsekvensene av kunstig intelligens (KI) for organisering
  • Gi et overblikk over viktige diskusjoner og skillelinjer innenfor fagområdet
  • Gjøre deltakerne trygge i møte med beslutningstakere som vurderer endringer i formell struktur
  • Skape interesse for organisasjonsdesign som fagområde

Kurset går over to og en halv dag:

Dag 1- digitalt: 23. januar, 09:00-12:00

Dag 2 & 3- fysisk: 6. og 7. februar, 09:00- 16:00

Alle ledere “organiserer” sin virksomhet – de definerer roller, prosesser, og strukturer når de etablerer en organisasjon. De fyller roller med personer som har den kompetansen som rollene krever. De endrer roller, prosesser, og strukturer for å realisere nye strategier eller oppnå andre forretningsmessige mål.

Kursholder:

Førsteamanuensis ved NMBU

Nicolay Worren er professor ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og medstifter av firmaet Reconfig. Worren har mastergrad fra McGill University i Canada og doktorgrad fra Oxford University. Han har publisert fagartikler om virksomhetsorganisering i ledende fagtidsskrifter og skrevet en lærebok utgitt av Routledge (2018). Han arbeidet tidligere i konsulentbransjen og har bistått ledere i en rekke virksomheter med å utvikle og introdusere nye organisasjonsmodeller.

I hovedsak vil Worren (2018) bli benyttet som referanse. Boken Organisasjonsdesign utstyrer leseren med avanserte verktøy og rammeverk, basert på både forskning og praktisk erfaring, for å forstå og redesigne organisasjoner. Hvis man tar seg tid til å lese hele eller deler av boken vil man få mer ut av kurset. Det legges særlig vekt på hvordan man kan forbedre effektiviteten ved å forenkle komplekse roller, prosesser og strukturer. Denne oppdaterte andre utgaven inkluderer et nytt kapittel om tradisjonelle organisasjonsformer, og er supplert med et tilhørende nettsted.

Link til boken Organizationdesign:

https://www.routledge.com/Organization-Design-Simplifying-complex-systems/Worren/p/book/9781138502864

Link til blogg:

https://www.organizationdesign.