Over hele landet har ledere og medarbeidere en helt ny hverdag. Samfunnet er i krise – og nyhetene sparer ikke på kruttet. Samtidig skal ledere og medarbeidere levere som de har gjort før, på nye måter, kanskje med mindre eller med andre ressurser. Hvordan holder du en konstruktiv dialog rundt koronakrisen og krisehåndtering generelt?

Under en krise endres forventningene til hverandre i arbeidssammenheng. Det stilles spesielle forventinger til ledelse og mellomledelse. Medarbeidere har behov for å være informert, og det forventes at man må ta på seg andre roller enn dem man vanligvis har. Dette kan være vanskelig, for det krever plutselig nye sider av oss. Som leder må du ha en klar rolle, selv om også du er usikker på hva det er som egentlig skjer. Og hvordan skal du i tillegg håndtere den usikkerheten og de potensielle konfliktene som kan dukke opp i kjølvannet av en krisesituasjon?

I webinaret treffer vi ekspert på kriseledelse, krise- og konflikthåndtering og organisasjonspsykologi, Ole André Bråten. Han vil dele sine innspill for hvordan du kan komme deg gjennom kronakrisen vi står i akkurat nå, og andre situasjoner som kan oppstå. I møtet snakker vi blant annet om:

• Ledelse i krise – hvordan skiller det seg fra «vanlig» ledelse? Og hvorfor er forskjellen viktig?
• Hvordan drive krisehåndtering over tid – kan det bli for mye?
• Koronasituasjonen – når går du over fra kriseledelse til «vanlig» ledelse?
• Hva er spesielt viktig å fokusere på i denne situasjonen, hvor vi i tillegg sitter langt unna hverandre?
• Feller det er viktig å unngå ved kriseledelse og krisehåndtering

Webinaret starter kl 1030 og varer til 1100. Webinaret er tilgjengelig for alle plattformer (Windows, Mac, mobil og nettbrett).

Webinaret er åpent for medlemmer i HR Norge.

Foredragsholder:

Portrett Ole André Bråten

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. Han har bred erfaring med utvikling og implementering av digitale læringsplattformer - lokalt regional og nasjonalt. Kriseforskeren har nylig lansert Krisepodden - en podcast for ledere, som en del av den nasjonale dugnaden.