Dette kurset vil gi deg en praktisk innføring i reglene om innsyn etter offentlighetsloven med særlig fokus på personal- og arbeidsmiljøsaker.

Åpenhet i form av offentlighet, innsyn og informasjonsutveksling er viktig for å sikre tilliten til offentlig forvaltning, forsvarlige prosesser og den enkeltes kontroll over egne personopplysninger. Samtidig setter åpenhet både offentlige virksomheters legetime interesser og den enkeltes personvern under press. For ledere og andre kan landskapet oppleves som et minefelt, ikke minst i ulike personalsaker.

Dette kurset fokuserer på praktiske problemstillinger som regelverket reiser ved krav om innsyn og informasjon fra ulike stadier i et ansettelsesforhold, enten kravet kommer fra en søker, arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud, AMU eller en journalist. I kurset vil vi se nærmere på hvordan man skal behandle krav om innsyn som oppstår i forbindelse med ansettelsessaker, medarbeiderundersøkelser, konflikthåndteringssaker, varslingssaker og saker om avslutning av arbeidsforhold.

Kurset vil bestå av to deler.

Del 1

  • Oversikt over hovedregelen om innsyn etter offentlighetsloven
  • De ulike grunnlagene for å unnta fra innsyn
  • Saksbehandling av innsynskrav
  • Klageadgang og kontrollordninger
  • Særlig om unntak for dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, organinterne dokument, og unntak på grunn av innholdet i dokumentet.

Del 2

Kursdeltakerne blir tildelt caseoppgaver med praktiske problemstillinger i forbindelse med ulike personalsaker. Caseoppgavene vil diskuteres og løses i grupper før de gjennomgås i felleskap med kursholderne.

Kurset er rettet mot arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i offentlig sektor som er underlagt offentlighetsloven.

Kursholdere:

Portrett Thomas Braut Svendsen

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) har 11 års erfaring innen arbeidsrettslig rådgivning. Svendsen har inngående kunnskap i håndtering av arbeidsrettssaker i offentlig sektor. Videre har han bred erfaring med kurs og rådgivning innen personvern og reglene omkring offentlighet og innsyn. Han har bistått virksomheter og berørte i varslingssaker og gjennomført faktaundersøkelser hvor behandling av innsynskrav og oppfølgning av berørte parter har vært sentralt.

Portrett Kristian Foss Aalmo

Kristian Foss Aalmo er advokatfullmektig i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) og har siden 2016 arbeidet med rådgivning i arbeidsrett for store og små virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Aalmo har erfaring fra varslingssaker og gjennomføring av faktaundersøkelser, og har videre ytet rådgivning til ulike offentlige virksomheter i forbindelse med innsynskrav fra allmenheten og berørte parter.