Dette kurset vil gi deg en praktisk innføring i reglene om innsyn etter offentlighetsloven med særlig fokus på personal- og arbeidsmiljøsaker.

Åpenhet i form av offentlighet, innsyn og informasjonsutveksling er viktig for å sikre tilliten til offentlig forvaltning, forsvarlige prosesser og den enkeltes kontroll over egne personopplysninger. Samtidig setter åpenhet både offentlige virksomheters legetime interesser og den enkeltes personvern under press. For ledere og andre kan landskapet oppleves som et minefelt, ikke minst i ulike personalsaker.

Dette kurset fokuserer på praktiske problemstillinger som regelverket reiser ved krav om innsyn og informasjon fra ulike stadier i et ansettelsesforhold, enten kravet kommer fra en søker, arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud, AMU eller en journalist. I kurset vil vi se nærmere på hvordan man skal behandle krav om innsyn som oppstår i forbindelse med ansettelsessaker, medarbeiderundersøkelser, konflikthåndteringssaker, varslingssaker og saker om avslutning av arbeidsforhold.

Kurset vil fokusere på:

  • Oversikt over hovedregelen om innsyn etter offentlighetsloven
  • De ulike grunnlagene for å unnta fra innsyn
  • Saksbehandling av innsynskrav
  • Klageadgang og kontrollordninger
  • Særlig om unntak for dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, organinterne dokument, og unntak på grunn av innholdet i dokumentet.

Kurset er rettet mot arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i offentlig sektor som er underlagt offentlighetsloven.

Kursholdere:

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i SBDL, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.

Kristian Foss Aalmo er advokat i SBDL og har siden 2016 arbeidet med rådgivning i arbeidsrett for store og små virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Aalmo har erfaring fra varslingssaker og gjennomføring av faktaundersøkelser, og har videre ytet rådgivning til ulike offentlige virksomheter i forbindelse med innsynskrav fra allmenheten og berørte parter.


Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem får du medlemspris på alle våre kurs. Se oversikt over alle medlemsfordelene og hvordan du kan bli medlem.

Interessert i flere temaer?

Ta en titt i kompetanseoversikten over kommende tilbud.