Nå starter lønnsoppgjøret, og det i en tid hvor kampen om arbeidskraften er tøffere enn på mange år. Hva er det som får norske arbeidstakere til å velge en arbeidsgiver fremfor en annen?

Mandag 11. mars inviterer HR Norge og Kantar TNS til presentasjon av ferske funn fra den halvårlige arbeidslivsindeksen ALx.

Åpent møte: Presse og andre interesserte ønskes hjertelig velkommen!

Et representativt utvalg av norske arbeidstakere er blant annet stilt spørsmål om i hvor stor grad de trives på jobben og hva som motiverer dem. Er virksomhetens miljøansvar viktig for valg av jobb, eller er det lønna som er viktigst?

For norske virksomheter handler det om å rekruttere, motivere og beholde dem man har bruk for. For den enkelte handler det om et godt liv – men kanskje er det greit med god lønn i tillegg?

En av de tingene vi vet skaper demotivasjon og som får folk til å slutte i sine respektive jobber, er når de opplever lønnen som «urettferdig». For nordmenn er opptatt av likhet og rettferdighet, i enda større grad enn de fleste andre. Men hva er rettferdig lønn?

Er du interessert i å vite mer?

Hvor: Presentasjonen av funnene finner sted hos HR Norge i Akersgata 34 (Amedia-bygget).

Når: Mandag 11. mars, klokken 0900-1000

Portrett Harald Sørgaard Djupvik

Harald Sørgaard Djupvik, Kantar TNS. Harald er seniorrådgiver og organisasjonspyskolog. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (1986). Han har bred erfaring som internkonsulent og markedsanalytiker i norsk telekombransje, samt vært konsulent i HR-bransjen. Han ble årets markedsanalytiker så tidlig som i 1998. Han har skrevet flere fagartikler og holdt en rekke foredrag innenfor arbeidsmiljø, ledelsesutvikling og markedsanalyse de siste årene. Harald har mer enn 30 års erfaring med kunde- og medarbeiderundersøkelser med tilhørende konsulentarbeid.

Portrett Even Bolstad

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge. Han har faglig bakgrunn i skjæringspunktet ledelse, strategi, HR, økonomi og arbeidsrett og har jobbet med spørsmål knyttet til lønn i mer enn tjue år