I arbeidslivet og HR snakker vi mye om talentene. De som er litt bedre enn alle de andre – men hva betyr det å sette slike kategorier på medarbeidere, og hva er konsekvensen av å tenke talent vs ikke-talent? Hvor går grensen når det kommer til dyrking av stjerner?

Ledere og sjefer som tiltrekkes av de ambisiøse blir ofte beskyldt for å plukke «sine» folk til ledergruppen og de interessante stillingene. I tillegg opplever andre ofte at referansen for utvelgelsen er ullen og uten målbar relasjon, fremfor lang fartstid, erfaring eller formell kompetanse.

Webinaret vil fokusere på hvilket handlingsrom en virksomhet og en leder har til å sette sammen arbeidsstyrken slik vedkommende mener er best for virksomheten. Det er alltid feller å gå i. Den juridiske overskriften er her som så ofte ellers: Arbeidsgivers styringsrett: Den er ikke uten grenser. Hvor ligger begrensningene i denne sammenhengen.

På webinaret snakker vi blant annet om:

  • Hva betyr det at styringsretten er ulovfestet – Hva er resignasjonsplikt. Koronalovens betydning.
  • Hvordan unngå usaklig forskjellsbehandling
  • Begrensninger i de individuelle og/eller kollektive avtaler

Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer. Påmeldte deltakere vil motta lenke til webinaret dagen før.

Foredragsholdere:

Portrett Vidar Raugland

Vidar Raugland etablerte Raugland Advokatene i 1992. Raugland har sin spisskompetanse innenfor arbeidsrett. Han bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor arbeidsrettslige tvister. Raugland har erfaring med kollektiv arbeidsrett og har prosedert for Arbeidsretten. Raugland har samarbeidet tett med organisasjoner, og har god innsikt i organisasjonsjuss. Raugland bistår også sine klienter med avtalerett, selskapsrett og generell juridisk bedriftsrådgivning.

Raugland har siden etableringen av firmaet i 1992, hatt en samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet. Han besitter en unik kompetanse innenfor utdanningsrett. Raugland er forfatter til Gyldendals rettsdata kommentarutgave til opplæringsloven, friskoleloven (privatskoleloven), fagskoleloven og voksenopplæringsloven. I 2017 gav han ut boken «Den brysomme profesjonaliteten – om skjønnsutøvelse og styring» sammen med Jens Garbo. Raugland holder jevnlig kurs og foredrag om arbeidsgivers styringsrett og andre problemstillinger innenfor arbeidsrett.

Raugland er medlem av Den Norske Advokatforening, og var lenge aktiv i Advokatforeningens internasjonale arbeid i Guatemala og Nepal. Han bistår fortsatt Nepal Bar Association.

Portrett Marius Gjetnes

Marius Gjetnes har mer enn 15 års erfaring som advokat. Han arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt-/avtalerett, fast eiendom og agenturrett. Foruten bistand til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter har han lang erfaring med bistand til ulike organisasjoner og stiftelser. Han har videre særskilt spesialisering innenfor prosedyrefaget og har betydelig erfaring med prosedyre både for de alminnelige domstoler og for særdomstoler. Gjetnes har skrevet en rekke artikler innenfor de områder han jobber med og han er også forfatter til Gyldendal Rettsdatas kommentarutgave til opplæringsloven og friskolelova. Han holder også jevnlig foredrag innenfor arbeidsrett.

Gjetnes innehar flere styreverv. Han er videre medlem av Den Norsk Advokatforeningen og tilknyttet Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.