I dagens konkurranseutsatte arbeidsmarked er det avgjørende å tiltrekke og beholde ansatte og det er essensielt å skape en arbeidskultur som fremmer trivsel, engasjement og effektivitet gjennom hele medarbeiderreisen.

Hvordan kan et godt fysisk arbeidsmiljø og effektiv bruk av teknologi spille en avgjørende rolle i å forbedre medarbeiderreisen gjennom arbeidsdagen?

Vi inviterer til medlemsmøte der vi besøker Atea i Frydenbøgården for å høre deres erfaringer ved å jobbe strategisk med å optimalisere det fysiske arbeidsmiljøet og utnytte relevant teknologi. Vi får høre deres erfaringer og resultater de har sett i forhold til trivsel, engasjement og produktivitet.

Program:
16:30-16:45 Velkommen ved HR Norge
16:45-17:15 Omvisning
17:15-18:00 Presentasjon
18:00-19:30 Servering og mingling

Erik Samson

Erik Samsonsen, Regionsdirektør Atea

Erik leder 220 ansatte fra Bergen i Sør til Molde i Nord med en samlet omsetning på 1,5 MRD. Han er tidligere kåret til årets ledertalent i Bergen og sterk forkjemper for kulturbygging og utvikling av medarbeidere.

Hvilken rolle har kontoret som arena for samspill, kulturbygging og lederskap. Hvilke tanker har Atea inn i vår prosess og våre erfaringer så langt?

Kristoffer Hopsdal

Kristoffer Hopsdal Digital Byggutvikler & Human Teknolog

Kristoffer jobber daglig sammen med ledergrupper i virksomheter på tvers av hele Norge og har selv lang ledererfaring. Kristoffer sitter også i styret i Proptech Innovation.

Hvordan kan teknologi hjelpe oss med å ta vare på, motivere og utvikle vår viktigste ressurs – nemlig våre medarbeider?

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Siste frist for avmelding er 15. oktober. Send avmelding til hrnorge@hrnorge.no

Påmeldte som ikke melder avbud og ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-.

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no