På webinaret får du ferske benchmarktall og betraktninger av hva norske virksomheter gjør innenfor en rekke HR-områder og du får innsikt i utviklingstrekk over tid.

Hvert femte år siden 1995 gjennomføres Cranet-undersøkelsen som ser på HR-praksiser og hva som har skjedd av endringer innenfor HR- og personalområdet. Disse endringene følger ofte endringer i arbeidslivet, og årets tall viser tydelig hvordan Covid-årene har preget HR sine praksiser.

Webinaret presenterer funn fra Cranet-undersøkelsen:

  • Hjemmekontor – kommet for å bli?
  • Digitalisering er avgjørende og kompetanse en flaskehals
  • Reaktiv HR i offentlig sektor, proaktiv i privat?
  • Prestasjonslønn over toppen?

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Vi anbefaler at flere enn HR-avdelingen deltar. Inviter derfor gjerne linjeledere til å delta sammen med deg. Det er mulighet til å stille spørsmål under live-webinaret.


Henrik Øhrn

Henrik Øhrn er fagansvarlig i HR Norge.
Han har jobbet i HR Norge i 20 år og vært
involvert i alle HR Norges undersøkelser
og rapporter.

Erik Døving

Erik Døving er dr.oecon fra NHH og er
førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved OsloMet.
Hans spesialistområder er blant annet kompetanseutvikling,
strategisk personalledelse/HRM, ledelse og styring.

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Lenke til webinaret blir sendt ut i en epost dagen før.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no