HR Norge Vest har gleden av å invitere til årets siste medlemsmøte. Vi ønsker alle medlemmer velkommen til DNB sine lokaler i Solheimsviken, 30. november kl. 1630.

Agenda
1630-1700 Registrering og nettverksbygging *
1700- 1730 Linda Litlekalsøy Aase
1730-1800 Marianne Wik Sætre
1800-1830 Diskusjon/debatt
1830- Sosialt samvær

* Vi går inn mot juletider og det vil fra kl.1630 bli servert kaffe, gløgg og småkaker.

Tematikk

Menneskets påvirkning spiller stadig en større rolle i organisasjoner. Å sette mennesket i sentrum kan utgjøre forskjellen mellom de bedrifter som klarer seg, og de som ikke gjør det.

På dette medlemsmøte vil vi drøfte HR funksjonens profesjonelle rolle i arbeidet med å sikre at ledelsen blir den beste versjonen av seg selv samt hvilken betydning dette vil ha for menneskene som arbeider i organisasjonen.

For å løfte frem tematikken har vi med oss Linda L. Aase og Marianne W. Sætre som sett fra et toppleders syn skal snakke om hvilke verdier som skapes gjennom godt HR-arbeid.

Linda Aase

Linda L. Aase har lang ledererfaring fra norske bedrifter som Rolls Royce Marine, Aker Solutions og SalMar. Hvor hun i de to sistnevnte har vært i rollen som konsernsjef. En karriereorientert kvinne med «et kaldt og klart hode og et varmt hjerte». Fryktløst har hun gått inn i store lederroller, og preker frem hvordan hendelser og erfaringer definerer hvordan man utøver lederskap. Som en leder er Aase opptatt av å skape takhøyde for å feile, for å gjøre alle medarbeidere til en tryggere og bedre versjon av seg selv.

Marianne W Sætre

Marianne W. Sætre jobber i dag som regionbanksjef for bedriftsmarkedet på Vestlandet, og har det overordnede ansvaret for DNB Bergen. Marianne har bred erfaring innen strategi og prosessforbedring, med en sterk evne til å operasjonalisere; gå fra ord til handling. Hun er resultatorientert leder med et brennende engasjement for innovasjon og utvikling med medarbeidere i fokus.

Hun har tidligere jobbet hos Capgemini Consulting, Storebrand, Frende Forsikring og Fana Sparebank. I 2017 vant hun Sunnivaprisen, en pris til kvinnelige ledere i Bergen. I juryen sin begrunnelse skrev de: "I flere av sine ledende stillinger har hun vist en imponerende evne til å begi seg ut i ukjent farvann. Hun har ledet vellykkede endringsprosesser i bransjen hun på forhånd hadde lite eller ingen kjennskap til".

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Siste frist for avmelding er 23. november. Send avmelding til hrnorge@hrnorge.no

Påmeldte som ikke melder avbud og ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no