HR Norge og Devoteam Fornebu Consulting inviterer til webinar om gevinstarbeid og bruk av businesscase i HR systemanskaffelser.

Devoteam Fornebu Consulting (Devoteam) og HR Norge ga i 2019 ut sin rapport «HCM systems in Norway». Som en forlengelse av samarbeidet mellom Devoteam og HR Norge tilbyr vi nå et innblikk i hvilke gevinster man kan forvente fra en investering i et HCM-system gjennom lansering av rapporten –«Hvilke gevinster kan forventes når man investerer i et HR-system?».

Deler av denne rapporten er basert på innholdet i «HCM systems in Norway», men bygger videre på gevinstarbeidet gjennom Devoteams metodeverk for anskaffelse av HCM-systemer, samt erfaringer fra arbeidet Devoteam har utført hos sine kunder. HR Norge og Devoteam har i tillegg sammen gjennomført en spørreundersøkelse som har hatt som hensikt å avdekke i hvor stor grad virksomheter som har anskaffet HCM-systemer også har fokusert på gevinstpotensialet forbundet med dette.

Webinaret vil ta for seg:

• Presentasjon av rapporten «Hvilke gevinster kan forventes når man investerer i et HR-system?»
• Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av HR Norge
• Praktisk inspirasjon: «Eksempel på en strukturert tilnærming for kartlegging og dokumentasjon av gevinster i en HR systemanskaffelse»
• Tips og triks for gevinstarbeid og etablering av et business case


Det legges opp til interaktivitet under webinaret gjennom live Q&A.

Webinaret starter kl 1030 og varer til 1100. Webinaret er tilgjengelig for alle plattformer (Windows, Mac, mobil og nettbrett).

Webinaret er åpent for medlemmer i HR Norge. Påmeldte deltakere vil motta lenke til webinaret dagen før.

Foredragsholdere:

Aleksander Skilbrigt er Siviløkonom med spesialisering i strategi, og har tidligere en Bachelor i økonomi og forretningsjus. I sin masteroppgave har han skrevet om kompetanseoverføring og sosial integrering i oppkjøpsprosesser.
Hans kompetanseområder er; Strategi - strategisk analyse, casearbeid, strategivalg, strategiutvikling, spillteori. Prosjektarbeid - gruppekoordinering, prosjektplanlegging, teamarbeid, kommunikasjon. Salg - presentasjonsteknikk, salgsstrategi, behovsanalyse, kundeoppfølging.

Tom Olberg har arbeidet med ERP implementeringer siden slutten av 80-tallet. I 2011 startet han opp ERP-rådgivingsselskapet HerbertNathan & Co i Norge, og har som rådgiver og konsulent ledet en rekke anskaffelsesprosjekter for norske og nordiske kunder.
Hans kompetanseområder er Strategisk ERP rådgivning, Prosesskartlegging, Business Case, Gevinstrealisering, Behovskartlegging og kravspesifisering, Produkt og leverandør utvelgelse og evaluering, Kontraktsforhandling, Prosjektledelse, Prosjektevaluering, Funksjonell løsningsdesign, Leverandørstyring og Endringsledelse. ERP health check og Benchmarking