Etter et par utfordrende år med usikre økonomiske utsikter, krevende endringer samt situasjoner som er nye for de fleste, er det tid for igjen å ta en fot i bakken.

Funn fra HR-undersøkelsen 2022 som denne gangen er gjennomført på nordisk basis, ser på hvilke utfordringer organisasjonene står overfor og HR sin respons og prioriteringer på disse.

Siden 2007 har HR Norge og EY gjennomført et årlig samarbeidsprosjekt med bred oppslutning. I årets undersøkelse har 632 respondenter i de nordiske landene bidratt med sine svar, som har gitt oss muligheten til å gå enda dypere inn i tallene og sette sammen mer nyanserte bilder.

På webinaret får du mer av dette:

Organisasjonsmessige utfordringer:

  • Nye måter å arbeide på
  • Teknologi
  • Bærekraft
  • Kompetanse

HRs respons og prioriteringer:

  • HRs posisjon
  • HRs prioriteringer
  • HR-teknologi
  • HR-kompetanse
Sven Iversen og Kjetil Kristiansen

Meld deg på live webinar 13. mai hvor Sven Iversen, fagansvarlig HR Norge, og Kjetil Kristiansen, associate partner i EY, gir et sammendrag av resultatene.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Og vi anbefaler at flere enn HR-avdelingen deltar, inviter gjerne linjeledere til å delta.
Det er mulighet til å spørsmål under live webinaret.


Har du ikke mulighet til delta på webinaret? Meld deg på likevel og vi sender deg kopi av presentasjonen samt lenke til opptaket i etterkant.

Gjennomføring:
Webinaret er gratis og åpent for alle.

Lenke til webinaret vil bli sendt i egen epost dagen før.

Det er mulighet til å spørsmål under live webinaret.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no