HR Norges Juletreff 2021

Velkommen til HR Norges Juletreff – et stemningsfullt førjulstreff med inspirerende foredragsholdere, nettverksbygging og julehygge.

Vi er glade for å kunne invitere medlemmer i HR Norge til førjulshygge med inspirasjon og mulighet til å reflektere over tiden som har gått. Rammene i Kulturkirken Jakob vil sette oss i julestemning mens vi hører fra noen få utvalgte foredragsholdere med engasjement og innlevelse.

Artisten Ingebjørg Bratland vil sørge for ekstra julestemning og synger julen inn for oss. Ta med deg kollegene dine og sikre dere en plass på årets juletreff!

Det vil være enkel bevertning med pepperkaker, gløgg og klementiner.

Kulturkirken Jakob
Foredragsholdere:

Arbeidets mening

Arbeidslivet har endret seg sterkt de siste tiårene, ikke minst på grunn digitale redskaper som har frigjort det fra tid og sted, men forventningene våre til arbeidet har muligens endret seg enda mer. Arbeid er blitt et selvrealiseringsprosjekt, og vi krever mening i arbeidet. Spørsmålet er om arbeidet kan forsyne oss med det vi forventer eller om vi blir nomader på jakt etter en mening vi aldri når.

  • Arbeid før og nå
  • Arbeid som meningskilde
  • Arbeid som fritid og fritid som arbeid
LarsFrHSvendsen

Lars Fr. H. Svendsen, doktor i filosofi og professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitet i Bergen, og tankesmien Civita


Uønsket kompetanse

Kathleen Offman Mathisen har opplevd oppturer andre bare kan drømme om og nedturer man ikke kan forestille seg. Uten evnen til å tenke positivt, ville hun ikke hatt denne erfaringen hun beskriver som uønsket, men verdifull. I september 2020 fikk HR-direktøren akutt hjernehinneblødning og ble hasteinnlagt på Haukeland Sykehus. Veien tilbake har vært en læring i å ta egenmedisin som leder - å ta de gode rådene man har gitt medarbeidere gjennom årene og etterleve dem.

  • Hvordan forventninger er med på å styre resultatet av en opplevelse.
  • Hvor avgjørende det er å tenke positivt, og at man selv spiller den viktigste rollen for hvorvidt en dag blir god eller dårlig.
  • Hvorfor det er viktig å være jordnær som leder og viktigheten av at vi åpner øynene for hvordan man kan endre sin egen tankegang for å få mer ut av egen hverdag.
Kathleen Offman Mathisen

Kathleen Offman Mathisen, Konserndirektør for HR og HSE i Grieg Seafood ASA


Motivasjon og endring innenfra - og sosialt entreprenørskap som endrer samfunnet nedenfra

• Hvordan mangel på kunnskap og segregering påvirker samfunnet og hvordan vi kan adressere problemene på en reell måte.
• Historien om Mathivation fra studentinitiativ til myndighetsvedtak – en studentorganisasjon som har lykkes med å integrere mangfold, engasjement og kreativitet i organisasjonskulturen.
• Skam- og tilknytningspsykologi når man skaper innovative team.

Farid Nolen

Farid Nolen, gründer og utdanningskonsulentModige ledere gjør gull av hull

Regjeringen har som mål at 5% av alle nyansettelser skal gjøres blant de med funksjonsnedsettelser og «hull i CV-en». Når du ansetter mennesker som ikke passer inn i tradisjonelle maler, får du et mer levende arbeidsmiljø, økt bærekraft og medarbeidere som er lojale og stolte av bedriften sin.

I dette foredraget viser han helt konkrete verktøy du kan bruke med en gang, og utfordrer deg som leder til å tenke utenfor boksen ved rekruttering.

Arman Vestad

Arman Vestad, foredragsholder og brobygger

Velkommen til en stemningsfull ettermiddag!

Medlemsmøtet er forbeholdt medlemmer i HR Norge og gjennomføres i Kulturkirken Jakob i Oslo, den 15. desember kl. 1230 – 1550. Dørene åpnes kl 12.00.

Det er et begrenset antall plasser – vi anbefaler snarlig påmelding!

Det vil være enkel bevertning med pepperkaker, gløgg og klementiner.

Medlemsmøteavgift:

Kr 500,- per person. For medlemmer av HR Norge.

Avgiften inkluderer enkel servering og kaffepauser. Medlemsmøteavgiften skal være innbetalt innen forfallsfrist. Avmeldingsfristen for juletreffet er 1. desember. Påmeldte som melder avbud etter denne datoen eller som uteblir, mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega møte i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes medlemsmøteavgiften i sin helhet.

Er du ikke medlem?

Les mer om medlemskap her.