HR-konferansen for offentlig sektor 2022

Hold av dato 15. - 17. februar 2022!

Program blir publisert senere!