Vil du videreutvikle deg innen HR-analyse, bli mer effektiv i rapportering av HR-data og lære mer om statistiske metoder?

Dette kurset passer for deg som er erfaren med grunnleggende HR-analyse i Excel. Kurset vil ta for seg avanserte statistiske metoder og teknikker for mer dyptgående virksomhetsinnsikter. Fokuset kommer til å ligge på hvordan HR-data kan analyseres, presenteres og brukes for å muliggjøre mer datadrevne og objektive beslutninger.

Kurset er teoretisk forankret, men hoveddelen av dagen vil bestå av praktisk arbeid hvor du trener på å analysere data, effektivisere rapportering og kommunisere resultat som fører til bedre innsikt. Det vil være rom for erfaringsdeling og interaksjon gjennom kursdagen.

Etter kurset vil du ha kunnskap om følgende områder:

  • Avanserte statistiske analyser for både beskrivende og prediktive formål
  • Hvordan data kan brukes for å drive endring og beslutningstaking
  • Effektivisere rapportering av data med hjelp av Powerpoint

På kursdagen må deltakerne ta med egen data (PC, ikke Mac), med Excel (med tilleggsverktøyet «analyseverktøy») og Powerpoint installert. Som kursdeltaker har du noe kunnskap om grunnleggende funksjoner i Excel.

Ønsker du å lære enda mer om HR-analyser?

HR-analyser i Excel for viderekomne kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser i Excel. Dersom du ønsker å delta på begge kursene, melder du deg på begge separat. Prisen for to kurs er 7900,- for medlemmer og 11400,- for ikke-medlemmer. Prisen vil korrigeres etter påmelding.


Kursholder:

Portrett Sara Trané


Sara Trané har doktorgrad i organisasjonspsykologi og har bakgrunn som organisasjonskonsulent. Sara har mange års erfaring med ulike former for talentevalueringer, først og fremst med fokus på ledelse, psykometriske målinger og ulike typer organisasjonspsykologiske undersøkelser. Hun har også erfaring med å jobbe internt med global talentanalyse og har vært med på å implementere mer datadrevne metoder for utvalg, utvikling og ledelsesidentifikasjon. Nå driver hun People Science-funksjonen i The Talent Company hvor hun jobber med vitenskapelige metoder for talentarbeid, produktutvikling og HR-analyse.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no