Dette nettverket er for HR-praktikere som i hovedsak jobber med rekruttering.

Tematikk og nytte:
Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer som kan komme opp er:

  • Kost-/nytteanalyse
  • Seleksjon, metoder og rekrutteringsverktøy
  • Employer branding
  • Arbeidsrettslige vinklinger
  • Rollen som rekrutterer
  • Bruk av sosiale medier
  • Bransjespesifikk kunnskap/leverandører

Målgruppe:
Nettverkets deltakere er medarbeidere i HR- eller personalavdelinger som i hovedsak arbeider med rekruttering. Du har minst 5 års erfaring fra rekruttering, og har gjerne ansvar for virksomhetens rekrutteringsaktiviteter. Så langt det er mulig vil vi sette samme en gruppe med god bransjespredning, slik at vi kan bli kjent med rekrutteringspraksis innenfor ulike bransjer.

Tid og sted:
Oppstartmøte 8. juni 2021 kl 09:00-12:00. De neste nettverksdatoene er 31/8-2021, 30/11-2021, 8/2-2022 og 5/4-2022.

Det er i utgangspunktet planlagt å gjennomføre samlinger fysisk som går på rundgang hos deltakerne, men grunnet dagens uavklart koronasituasjon er det lagt til grunne at første møte blir på digitalt.

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er satt til kr. 10.000,- + moms per deltaker for medlemmer.

Spørsmål:
Dersom du har spørsmål om du passer inn i nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte nettverkets koordinator, Sven Kinden Iversen, på telefon 992 87 313.

Les mer om HR Norge sine nettverk her.

Fasilitator:

Portrett Sven Kinden Iversen

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har i tillegg en master i kunnskapsledelse fra Nord universitet.

Det er i utgangspunktet planlagt å gjennomføre samlinger fysisk som går på rundgang hos deltakerne, men grunnet dagens uavklart kornasituasjon er det lagt til grunne at første møte blir på digitalt.

Er du ikke medlem?

Nettverkene er tilgjengelige for HR Norges medlemmer.

Her kan du se hvilke fordeler du får og hvordan du kan bli medlem.