Målet med HR Norges fagnettverk innen lederutvikling er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle temaer og problemstillinger innenfor lederopplæring og lederutvikling i organisasjonen

Tematikk og nytte:
Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer som har kommet opp i tidligere lederutviklingsnettverk:

  • Evaluering og måling av lederutviklingstiltak
  • Digitale virkemidler i lederutvikling
  • Endringsledelse og agile organisasjoner
  • Kultur, kommunikasjon og samhandling
  • Teameffektivitet og utvikling av ledergrupper
  • Introduksjonsprogrammer for nye ledere

Nettverket legger sammen en plan for valgte temaer på nettverksmøter og blir enig om møteform og bidragsytere på hvert møte. Det forventes at du har tilstrekkelig relevant erfaring til å kunne bidra med refleksjoner og innsikt basert på egen praksis i nettverket.

Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd, som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde, og det vil være mulighet for dialog på digital plattform mellom møtene.

Målgruppe:
Nettverkets deltakere har gjerne et faglig ansvar for leder- eller organisasjonsutvikling i sin virksomhet, hvor man jobber operativt eller strategisk med planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak for ledere. Nettverket er både for deg som jobber i privat og offentlig virksomhet.

Tid og sted:
Oppstartsmøte 14.oktober kl 09:00-12:00, med påfølgende lunsj 12:00 - 13:00. De neste nettverksdatoene er 18/11, 10/2-2021, 12/5 og 25/8 samlingene vil vare fra kl 0900 - 1200. Første møte finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er satt til kr. 10 000,- + moms per deltaker for medlemmer.

Les mer om HR Norge sine nettverk her


Fasilitator:

Portrett Anne Lise Heide

Anne Lise Heide er grunder og daglig leder i Leonda AS og har sin spisskompetanse og primære arbeidserfaring fra HR og ledelse. Hun har jobbet globalt med lederutvikling og strategisk kompetanseledelse, og har vært leder i privat sektor siden 2003. Anne Lise er utdannet prosesskonsulent, DNCF sertifisert coach og har en master i HR & Ledelse fra BI. De siste årene har Anne Lise ledet HR Norge sine fagnettverk innen leder- og kompetanseutvikling.