Målet med HR Norges fagnettverk innen kompetanseutvikling er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle kompetansefaglige temaer og problemstillinger på et høyt faglig nivå. I dette nettverket vil du få en unik mulighet til å utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger man møter i den praktiske arbeidshverdagen.

Tematikk og nytte:
Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer har kommet opp i tidligere nettverk:

  • Måle effekt av trening
  • Digitalisering av kompetanseutvikling
  • Strategiske kompetanseplanlegging
  • Organisering, styring og ledelse av kompetanseplanlegging

Målgruppe:
Nettverkets deltakere er medarbeidere i HR- eller personalavdelinger som har kompetanseutvikling, læring og organisasjonsutvikling som hovedfunksjon. Det kan være kompetanseutviklere, opplæringsansvarlige, organisasjonsutviklere, talent managere, eller andre med ansvar for læring og kompetanseutvikling i sine organisasjoner. Deltakerne kan komme fra både private og offentlige virksomheter. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd, som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde.

Tid og sted:
Oppstartsmøte 13. oktober kl 09:00-12:00, med påfølgende lunsj 12:00 - 13:00. De neste nettverksdatoene er 17/11, 9/2- 2021, 11/5 og 24/8. Oppstartsmøte finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er satt til kr. 10.000,- + moms per deltaker for medlemmer.

Spørsmål:
Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss på nettverk@hrnorge.no

Les mer om HR Norge sine nettverk her

Fasilitator:

Portrett Anne Lise Heide

Anne Lise Heide er grunder og daglig leder i Leonda AS og har sin spisskompetanse og primære arbeidserfaring fra HR og ledelse. Hun har jobbet globalt med lederutvikling og strategisk kompetanseledelse, og har vært leder i privat sektor siden 2003. Anne Lise er utdannet prosesskonsulent, DNCF sertifisert coach og har en master i HR & Ledelse fra BI. De siste årene har Anne Lise ledet HR Norge sine fagnettverk innen leder- og kompetanseutvikling.