Ønsker du å delta i dette nettverket? Send en mail til nettverk@hrnorge.no

Tematikk og nytte: Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer som kan komme opp, er blant annet rettslige utfordringer i forbindelse med

  • Ansettelse
  • Personaloppfølging
  • Sykefraværsoppfølging
  • Arbeidstakeres ytringsfrihet
  • Oppfølging av klager og varslinger i arbeidsmiljøkonflikt
  • Tjenstlige reaksjoner og avslutting av arbeidsforhold
  • Omstilling og nedbemanning
  • Overgang fra dagens tjenestemannslov til ny statsansattelov

Målgruppe: Nettverkets deltakere er ansatte i HR- eller personalavdelinger som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sin virksomhet. Deltakerne kommer fra statlig sektor. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer, og få tips og råd som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde.

Tid og sted: Oppstartsmøte fredag 30. august kl 09:00-12:00, med påfølgende lunsj 12:00 - 13:00. De neste nettverksdatoene er 06.12, 14.02-20, 28.08-20 og 30.10-20. Oppstartsmøte finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift: Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter, er satt til kr. 10 000,- + moms pr deltaker for medlemmer.

Spørsmål: Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss på mail nettverk@hrnorge.no


Fasilitator:

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.