Dette nettverket er for HR-praktikere i privat sektor som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sine virksomheter. Nettverket vil foregå digitalt.

Har du spørsmål rundt dette nettverket? Send en epost til nettverk@hrnorge.no.

Tematikk og nytte: Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Vi diskuterer deltakernes ulike erfaringer og utfordringer i sine HR-roller, i tillegg til at både deltakere og fasilitatorer kan presentere ulike arbeidsrettslige temaer og problemstillinger for gruppen før diskusjoner. Fasilitatorene vil også bidra til å holde gruppen oppdatert på nye regler og rettspraksis innenfor arbeidsrettens område.

Målgruppe: Nettverkets deltakere er medarbeidere i HR- eller personalavdelinger som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sin virksomhet. Deltakerne kommer fra privat sektor og har kjennskap til arbeidsrett, enten fra kurs hos HR Norge eller på annen måte. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer, og få tips og råd som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde.

Tid og sted: Det vil være totalt fem møter og her er møtedatoene:

  • Onsdag 31. august kl 9-12
  • Onsdag 28. september kl 9-12
  • Onsdag 9. november kl 9-12
  • Onsdag 7. desember kl 9-12
  • Onsdag 25. januar 2023 kl 9-12

Alle møter vil foregå digitalt.

Deltakeravgift: Deltakeravgiften for fem nettverksmøter er kr 11 500,- + moms pr deltaker. Kun for medlemmer av HR Norge.

Påmelding: Bruk den blå påmeldingsknappen oppe til høyre for å melde deg på. Påmeldingsfrist er 24. august. Begrenset antall plasser.

Spørsmål: Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss på epost nettverk@hrnorge.no.

Les mer om HR Norge sine nettverk her

Fasilitatorerer:

Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen har lang erfaring og spesialisering i arbeidsrett, statsansatterett og tilknyttede rettsområder. Hun bistår norske og internasjonale selskaper, kommuner, statlige virksomheter, fagforeninger og enkeltstående arbeidstakere. Kari har spesielt bred erfaring med problemstillinger knyttet til omstillingsprosesser, varslingssaker og oppsigelser knyttet til manglende prestasjoner eller sykefravær i både offentlig og privat sektor. Kari holder også kurs og er hyppig benyttet som foredragsholder både for offentlige og private virksomheter, samt organisasjoner.

Benedicte Hille

Benedicte Hille er senioradvokat i SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hun har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra håndtering av varslingssaker. Benedicte holder også kurs og er hyppig benyttet som foredragsholder både for offentlige og private virksomheter.

Alle samlingene gjennomføres digitalt.

Påmeldingsfrist er 24. august kl 16.00.

Antall plasser er begrenset.