Er du HR-praktiker i privat sektor med ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i din virksomhet? Da er dette nettverket for deg.

Tematikk og nytte: Som nettverksdeltaker er du med å påvirke hvilke temaer som tas opp i møtene. Vi diskuterer deltakernes ulike erfaringer og utfordringer i sine HR-roller. Både du som deltaker og fasilitatorene kan presentere ulike arbeidsrettslige temaer og problemstillinger for gruppen før diskusjoner. Fasilitatorene vil bidra til å holde gruppen oppdatert på nye regler og rettspraksis innenfor arbeidsrettens område.

Målgruppe: Nettverkets deltakere er medarbeidere i HR som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i virksomheten. Deltakerne kommer fra privat sektor og har kjennskap til arbeidsrett, enten fra kurs hos HR Norge eller på annen måte. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer, og få tips og råd som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde. Nettverksmøtene vil foregå digitalt.

Tid og sted: Det vil være totalt fem møter og her er møtedatoene:

  • Onsdag 28. september 2022 kl 9-12
  • Torsdag 3. november 2022 kl 9-12
  • Onsdag 7. desember 2022 kl 9-12
  • Onsdag 25. januar 2023 kl 9-12
  • Onsdag 8. mars 2023 kl 9-12

Alle møtene vil foregå digitalt.

Deltakeravgift: Deltakeravgiften for fem nettverksmøter er kr 11 500,- + moms pr deltaker. Nettverket er tilgjengelig bare for HR Norges medlemmer.

Påmelding: Bruk den blå påmeldingsknappen oppe til høyre for å melde deg på. Påmeldingsfrist er 20. september. Begrenset antall plasser.

Spørsmål: Lurer du på om du passer inn i dette nettverket eller har du faglige spørsmål rundt innholdet, kontakt oss på e-post nettverk@hrnorge.no.

Les mer om HR Norge sine nettverk her

Fasilitatorerer:

Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen har lang erfaring og spesialisering i arbeidsrett, statsansatterett og tilknyttede rettsområder. Hun bistår norske og internasjonale selskaper, kommuner, statlige virksomheter, fagforeninger og enkeltstående arbeidstakere. Kari har spesielt bred erfaring med problemstillinger knyttet til omstillingsprosesser, varslingssaker og oppsigelser knyttet til manglende prestasjoner eller sykefravær i både offentlig og privat sektor. Kari holder også kurs og er hyppig benyttet som foredragsholder både for offentlige og private virksomheter, samt organisasjoner.

Benedicte Hille

Benedicte Hille er partner i SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hun har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra håndtering av varslingssaker. Benedicte holder også kurs og er hyppig benyttet som foredragsholder både for offentlige og private virksomheter.

Alle samlingene gjennomføres digitalt.

Påmeldingsfrist er 20. september kl 16.00.

Antall plasser er begrenset.