Det er seks måneder siden Korona ble virkelig alvor i Norge, og det har hatt en effekt på oss. Hva har det gjort med oss i Rogaland, og hva har vi lært? I webinaret tar vi for oss utfordringer knyttet til jus, digitalisering og psykologi.

12. mars stoppet Norge opp for alvor, og konsekvensene har vi kjent over hele landet. I dagens webinar treffer vi tre rogalandsbaserte virksomheter som deler av sine erfaringer fra de siste seks månedene. Vi snakker blant annet om:

  • Det juridiske bildet ved hjemmekontor, rettigheter og plikter
  • Nye utfordringer og heldigitale medarbeidere
  • Psykologi og pandemi – hva gjør det med oss, og hva må vi tenke på?

Her er tre vinklinger:

1. Hjemmekontor, reiser, utstyr mv. under COVID-19 – Hvilke rettigheter og plikter gjelder for arbeidsgiver og arbeidstaker? Arbeidsrettsspesialist partner/advokat Guri Haarr gir en innføring i praktiske, juridiske spørsmål som gjør seg gjeldende for arbeidsgiver og gir veiledning om løsninger i ulike typetilfeller.

Guri Haarr, Partner i Projure Advokatfirma AS

2. Korona-situasjonen har stilt nye og andre krav til oss alle, og også vi i Compendia merker endringene. Ikke bare får rådgiverne våre spennende utfordringer av kunder som plutselig må jobbe på nye måter. I tillegg forventes det at alle er digitale og tilgjengelige i en annen grad enn før. Hos oss er imidlertid ikke dette noe helt nytt. Vi har allerede digitale medarbeidere som jobber 24/7 for å hjelpe flere og flere ansatte. Vi gleder oss til å dele erfaringer om hvordan digitale medarbeidere, som Medlems-Morten og HR-Henry, kan gjøre arbeidshverdagen enklere, også når forutsetningene forandres på et øyeblikk.

Gunn-Lisbet Opshaug, marked- og salgsleder i Compendia

3. Verden ble snudd opp ned etter at koronapandemien traff oss. Hvilke konsekvenser har dette egentlig hatt, og hvordan skal vi sørge for at vi kommer oss godt gjennom det? Lars snakker om det psykologiske effektene av pandemien, og gir innspill til hvordan disse bør håndteres."

Lars Hæhre, Bjørnson Organisasjonspsykologene

Bli med på spørsmålsrunde med foredragsholderne etter foredragene.

I webinaret møter du:

Portrett Guri Haarr

Guri Haarr er advokat og partner i Projure Advokatfirma. Hun er en del av Projures faggruppe for arbeidsrett samt faggruppen for familie, arv og skifte, som hun leder. Hun bistår arbeidsgivere ved omorganisering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse og masseoppsigelse og gir råd i spørsmål om tariffavtaler og forhandlinger med tillitsvalgte. I tillegg tilbyr hun løpende rådgivning innen HR og personal.

Portrett Gunn-Lisbet Opshaug

Gunn-Lisbet Opshaug er marked- og salgsleder i Compendia, hvor hun har mange års erfaring fra ulike roller. Innimellom har hun vært intet mindre enn driftssjef ved Jæren Hotell, og hun har jobbet med markedsføring også i Jeppesen Marine.

Portrett Lars Hæhre

Lars Hæhre er utdannet psykolog og har variert bransjeerfaring fra olje/gass, offentlig virksomhet og teknologisektoren. Som Sr. konsulent og teknologisk rådgiver i Bjørnson arbeider han med lederutvikling, lederveiledning, ledergruppeutvikling og endringsledelse. I tillegg har han kompetanse og erfaring med designtenkning og smidige arbeidsmetoder.

Medlemsmøte er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem deltar du gratis på medlemsmøter og webinarer, i tillegg til en rekke andre medlemsfordeler.