Dave Ulrich introduserte HR business partner rollen (HRBP) i sin bok “Human Resource Champion” i 1997. Siden den gang har HRBP-konseptet endret seg dramatisk fra en rolle til en logikk som omhandler hvordan HR bidrar med verdi til ansatte, organisasjoner, kunder mm.

Dagens rolle, HRBP 2.0, er ganske enkel; en HRBPs rolle handler ikke om å gjøre «HR for HR» men derimot å gjøre «HR» på en måte som skaper suksess for virksomheten. Dersom virksomheten ikke lykkes, har ikke HR tilført eller bidratt med verdi.

Et rask søk på finn.no viser et høyt antall ledige stillinger med tittelen «HR business partner». Ser vi nærmere på innholdet i disse stillingsannonsene beskriver en stor andel av disse en rolle som ikke er i tråd med HRBP 2.0 og det kan synes som HRBP-tittelen har blitt den nye normalen for det som i praksis er en operasjonell HR-rådgiver hvor det forretningsmessige aspektet er blitt kraftig nedtonet.

I dette webinaret møter du Karamjit Singh som er Direktør for HR Business Partnere i Gjensidige Forsikring og vi får høre hans tanker rundt HRBP-rollen med basis i hans erfaring fra store selskaper som Gjensidige og Hydro med solide HR-miljø med fokus på strategisk HR.

Her en noen av temaene vi vil berøre i webinaret:

  • Hvilket innhold bør HRBP-rollen ha med basis i Ulrichs tanker?
  • Hvordan utøves HRBP-rollen?
  • Hvilke kompetanser kreves for å fylle en HRBP-rolle?

Vi hører gjerne dine synspunkter på dette og i tillegg til å stille spørsmål underveis i webinaret, kan du sende inn spørsmål på forhånd til sven.iversen@hrnorge.no

Portrett Karamjit Singh

Karamjit Singh utdannet siviløkonom fra BI og har i tillegg utdanning fra Universitet i Oslo og Cornell University i USA. Hans hovedfokus har vært prosjektledelse og utvikling innen området medarbeider, leder og organisasjon inkludert endringsprogrammer for å optimalisere og strømlinjeforme aktiviteter i ulike selskaper.

Karamjit Singh Mini-CV

  • 2020-idag: Direktør HR Business Partnere, Gjensidige Forsikring
  • 2019-2020: Direktør HR Business Partnere & Lederutvikling, Gjensidige Forsikring
  • 2013-2019: Head of People Resourcing, Norsk Hydro
  • 2011-2013 Organisational Developer & HR Business Partner, Gjensidige Forsikring
  • 2009-2011 Management Consultant, Accenture
  • 2007-2008 Business Analyst, Mercuri Urval AS
  • 2001-2007 Distribusjons- og logistikkleder, Aftenposten

Medlemsmøte er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no