– hvordan utvikle en omstillingsdyktig organisasjon med endrings- og utviklingsorienterte medarbeidere?

Sitatet «aldri har det gått så fort som nå, aldri vil det gå så sakte igjen» oppsummerer situasjonen i arbeidslivet nå og fremover. Ledelse i dag er å lede i en tilstand av kontinuerlig endring. Det å utvikle en omstillingsdyktig organisasjon med endringsvillige medarbeidere er en av nøklene for å lykkes som leder.

Formål med dette kurset er å gi deg som leder eller prosessleder økt kompetanse på fire kritisk viktige områder:

  1. Hvordan utøve ledelse i en tid med kontinuerlig endring?
  2. Hvordan planlegge og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser?
  3. Hvordan utøve tillitsbasert ledelse og istandsette medarbeidere til bedre selvledelse og aktivt medarbeiderskap?
  4. Hvordan utvikle en kultur for utvikling og samhandling?

I tillegg til å få økt kunnskap skal deltakerne utvikle sine ferdigheter gjennom å få tilgang til en rekke praktiske metoder de kan bruke for å lede seg selv, lede prosesser, lede medarbeidere og lede arbeidsmiljøer. Deltakerne skal inspireres til å anvende teknikker og metoder i etterkant av kurset.

Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne få:

  • Økt forståelse, innsikt og kunnskap om hvordan gjennomføre gode endrings- og utviklingsprosesser.
  • En større verktøykasse og økte ferdigheter i å planlegge og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser.
  • Økt forståelse, økt trygghet, økte ferdigheter og økt motivasjon til å utvikle deg selv og eget lederskap.
  • Verktøy og metoder som du kan bruke til å utvikle, ansvarliggjøre og motivere medarbeidere til mer og bedre selvledelse.
  • Bedre forståelse av hvordan du kan utvikle en endrings- og mestringsorientert kultur med økt fokus på samhandling.

Som del av kursmateriellet vil du få boken Endringsnøkkelen som kursholderne i Impaktor har skrevet. Bokens hovedbudskap er at vi må løfte betydningen av smart involvering og medvirkningsbaserte prosesser. inneholder eksempelvis fagstoff om utviklingstrekk og trender, trepartssamarbeid og betydningen av et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte, ledelse i endringstider, aktivt medarbeiderskap i endringstider og menneskelige reaksjoner i og under endringer. Boken er primært en praktisk bok og inneholder 40 ulike verktøy og metoder.

Kursholder
Jon Fredrik Alfsen er partner i konsulentselskapet Impaktor AS. Han er statsviter og høyskolekandidat, og har etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk. Han har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved UiO. Alfsen har lang erfaring som konsulent i offentlig sektor og har jobbet med blant annet endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling, karriererådgiving og medarbeiderskap. I tillegg til å jobbe som prosesskonsulent er han også en mye brukt foredragsholder. Alfsen er medforfatter av boken «Endringsnøkkelen» (2021).


Eivind Garshol er partner og daglig leder i konsulentselskapet Impaktor AS. Han har 25 års erfaring som leder og konsulent med spisskompetanse innen strategisk HR og organisasjons- og lederutvikling. Garshol har vært HR-direktør og HR-sjef i flere internasjonalt orienterte virksomheter som Det Norske Veritas, REC, Wallenius Wilhelmsen Logistics og Think Global. Han har konsulentbakgrunn fra Deloitte, Hartmark Consulting og Aston Group. Garshol var også nestleder i HR Norges styre i perioden 2007-2009, og har sittet i valgkomiteen siden han trådte ut av styret (som leder siden 2012). Garshol er medforfatter av boken «Endringsnøkkelen» (2021).

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter, blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres/betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no