Kjerneområdet for varslingsreglene er å avdekke samfunnsskadelige forhold i virksomheten. Dette slik at arbeidsgiver kan rette opp avvikene. Tendensen er likevel at stadig flere klager og varsler om eget arbeidsforhold. Ofte er dette et symptom på en eller flere underliggende konflikter.

På dette kurset får du ikke bare en innføring i hvordan HR bør følge opp varslings- og klagesaker, men også hvordan man kan løse de underliggende konfliktene.

Arbeidsrettsadvokatene fra Helmr trekker opp de rettslige rammene, mens arbeids- og organisasjonspsykologene fra Level2 lærer deg hvordan du best håndterer mennesker og organisasjoner i konflikt.

Du vil lære om:

  • Definisjon av varsling og gjengjeldelse
  • Krav til rutiner i virksomheten
  • Konkret håndtering av klage- og varslingssaker
  • Hva utgjør ulovlig gjengjeldelse og hva er lovlig utøvelse av styringsretten?

Kursholder
Benedicte Hille er advokat og partner i Helmr, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Terje Gerhard Andersen er advokat og partner i Helmr, hvor han primært arbeider med arbeidslivsjuss. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Han har tidligere vært tingrettsdommer ved Helgeland tingrett, samt i Follo og Nordre Østfold tingrett. Andersen er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler.

Jon Erik Børresen er Spesialist i Organisasjonspsykologi. Han besitter solid ledererfaring, kombinert med en dyp forståelse for teknologi og HR-effektivisering. Hans styrke ligger i håndtering av omstillinger og utviklingsprosesser. Med spesialisering i Organisasjonspsykologi, har han ekspertise i strategirealisering, involveringsdesign og prosesskonsultasjon. Med en solid bakgrunn i systemutvikling fokuserer han på organisasjoner og team, og har utført forskning om sammenhenger mellom gruppedynamikk og helse innenfor industriell sektor. Jon Erik har bred erfaring fra store komplekse system og har jobbet med over 800 ledere og arbeidsgrupper på ulike nivåer, både i private og offentlige organisasjoner.

Jørn Martin Unnelund er siviløkonom og spesialist i organisasjonspsykologi. Gjennom som sine videreutdanninger innen organisasjonspsykologi og storgruppeanalyse har han innsikt i så vel gruppens dynamikk som individets dynamikk, og hvordan dette samspillet kan utvikles i organisasjoner. Han har lang erfaring med varsling, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling, teamutvikling og omstilling/endring. Unneland er også siviløkonom, og har erfaring som leder- og prosjektleder på ulike nivåer

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter, blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres/betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no