Lær hvordan du som leder tar tak i og løser utfordrende situasjoner med arbeidstakere på en god, praktisk og effektiv måte, og innenfor gjeldende juridiske rammer.

Styringsrett og omsorgsplikt som leder

På dette kurset er styringsrett og omsorgsplikt viktige temaer. Jussen setter rammer for hva du må gjøre, hva du ikke bør gjøre og hva du har rom for å gjøre når noe ikke fungerer som ønsket på jobb.

Samtidig får du konkrete tips om hvordan du rent praktisk skal håndtere arbeidstakere som står i situasjoner som påvirker prestasjonene eller atferden deres. Sentrale tema vil være tydelige rammer, god kommunikasjon og trygghet i relasjoner.

Et praktisk rettet kurs

Kurset legges opp som en kombinasjon av forelesning, dialog med deltakerne og praktiske øvelser. Sentrale spørsmål som blir belyst:

  • Hva har du som leder rett til, og hva har du plikt til?
  • Hvordan gå fra «den vanskelige samtalen» til «den viktige og nødvendige samtalen»?
  • Hvordan planlegge, gjennomføre og følge opp samtalen?

Kursholderne benytter klassiske eksempler med arbeidstakere som ikke leverer, sykdom som påvirker leveranser på jobb, eller mistanke om rus eller andre problemer av privat art. Målet er at du etter endt kurs er tryggere på hvordan du som leder kan håndtere disse situasjonene og samtidig gi arbeidstaker de beste mulighetene til å lykkes.

Tverrfaglig vinkling

De to kursholderne fokuserer på hva som er lov og hva som er lurt fra ut fra sine to ulike perspektiver.

Kari Bergeius Andersen er en etablert nøkkelaktør blant arbeidsadvokater i Norge. Hennes praksis dekker alle aspekter av arbeidsrett. Hun representerer hovedsakelig nasjonale og internasjonale bedrifter, statlige og kommunale virksomheter, fagforeninger, samt enkeltansatte. Hun har lang erfaring med omstilling, grensekryssende arbeidsforhold, nedskaleringsprosesser og langtidssykefravær. Dessuten er hun hyppig brukt som foreleser om ulike emner innen arbeidsrett. Kari Bergeius Andersen er rangert som en fremtredende ekspert på arbeidsrett av Legal 500, Chambers & Partners og Who’s Who Leal. Hun er partner i Ræder Bing Advokatfirma AS

Hedvig Rognerud er DNCF sertifisert executive coach og har lang erfaring som leder, og fra ledercoaching og konflikthåndtering som rådgiver. Hun er opptatt av menneskemøter og samarbeidsrelasjoner og tar med seg en stor verktøykasse innen temaene respektfull kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering. Hun arbeider i dag som forretningsutvikler i Fossekall AS.

Begge er erfarne kursholdere og holder foredrag innen sine respektive fagfelt, sammen og hver for seg.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no