Å gå til oppsigelse av en arbeidstaker er ofte en krevende prosess både når det gjelder tid og kostnader. Uheldige prosesser kan være til skade for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Finnes det gode minnelige ordninger? Ellen Gooderham og Eva Drageset vil gi deg verktøy til å gjennomføre en ryddig oppsigelsesprosess, og fokusere på hvordan vi kan finne gode, minnelige løsninger som kan bidra til å unngå konflikt.

Du vil også få kunnskap om sluttavtaler som et nyttig alternativ til oppsigelse. Videre vil de to advokatene vektlegge den praktiske tilnærmingen til prosessen, steg for steg, for å gi HR Norge sine medlemmer en guide til gjennomføring på en trygg og god måte.

Vi ser også at sammenslåinger og sentralisering både i offentlig og privat sektor forsterker behovet for å ha gode prosessverktøy og veiledere for omstilling i den enkelte virksomhet. Vil omstilling og endring alltid oppfattes som noe «negativt» og hva skyldes i så fall dette? Har vi en tilstrekkelig verktøykasse og undervurderes behovet for å være åpen og tydelig i denne type prosesser?

Agenda:

  • 1630: Dørene åpnes. Registrering og enkel matservering
  • 1700: Velkommen til medlemsmøte
  • 1705: De vanskelige personalsakene
  • 1745: Pause
  • 1805: Medlemsmøtet fortsetter
  • 1845: Takk for i dag!

Foredragsholdere

Ellen Gooderham

Advokatene Ellen Gooderham og Eva Drageset er spesialister i arbeidsrett og er tilknyttet faggruppen arbeidsliv i SANDS advokatfirma. De har lang og bred erfaring innen arbeidsrettslig bistand, konfliktløsning og forhandlinger.

Ellen Gooderham og Eva Drageset bistår private og offentlige virksomheter i endrings- og omstillingsprosesser, og har omfattende erfaring med personalsaker og prosessene rundt oppsigelse og avskjed.

Eva Drageset

De senere årene har begge bistått med håndtering av varslingssaker. I tillegg til å være advokat har Eva også lang erfaring som daglig leder, som styremedlem i ulike virksomheter og hun har mastergrad i ledelse. Begge er erfarne foredragsholdere og underviser i arbeidsrett ved henholdsvis NHH og BI.

Gjennomføring
Medlemsmøtet er gratis og åpent for HR Norge sine medlemmer samt de som kom på siste arrangement.

Studenter er hjertelig velkommen etter at påmeldingsfristen er gått ut dersom det er ledig kapasitet. Send en e-post til hrnorge@hrnorge.no dersom du ønsker å melde deg på medlemsmøtet.

Påmeldingsfrist er 3. juni.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no