Mer enn et halvt år med en pandemi vi ikke har sett maken til på 100 år, har endret måten vi forholder oss til hverandre, og måten vi jobber på. Det økonomiske bildet er endret. Hva betyr det for vår belønningspraksis?

Belønningsekspert, Duncan Brown har noen tanker om dette.

Hvordan vil lønn og belønning se ut etter hvert som det økonomiske bildet begynner å stabilisere seg, og vi kan se et stykke lenger frem enn det umiddelbare presset av permitteringer og utfordringer med hjemmekontor i storskala?

Er det bare å holde seg til lønn- og belønningspraksis slik det alltid har vært, eller er vi nødt til å gjøre noen endringer nå som arbeidslivet har endret seg? Er det fremdeles naturlig med belønningspraksis hvor essensielle yrker i mange tilfeller har lønnsforskjeller hvor de som utsetter seg for fare tjener langt mindre enn sine ledere?

Og hvordan skal vi belønne på en hensiktsmessig måte for å nå de resultatene vi ønsker med de strukturene vi har satt i virksomheten?

Belønningsekspert og rådgiver Duncan Brown har gjennom sitt nettverk diskutert hvordan belønning vil se ut post-corona. I tillegg bygger han sine tanker på studier på tvers av Europa, som gir noen indikasjoner på både hva som virker, og hvilke trender som viser seg. Duncan Brown har ledet en gruppe belønningsforskere- og praktikere, for å tenke gjennom hvordan belønninger skal og kan se ut etter pandemien. De har laget et rammeverk med spørsmål designet for å kunne skape en mer rettferdig, mer kollektiv og medfølende tilnærming til belønningsledelse.

På møtet vil Duncan Brown blant annet snakke om:

  • Endringer vi har sett så langt i lønn- og belønningspraksis i Europa, og bruk av kollektive lønns-og belønningsplaner.
  • Hvorfor selskaper gjør endringer, og hvilke effekter det har
  • Effekten av ulik praksis for belønning og insentiver.
  • Hvordan du kan vurdere hvilken belønningstilnærming som er best i ulike settinger
  • Et rammeverk for å strukturere egen lønns- og belønningsstrategi for årene fremover
  • En rekke funn fra forskning med caseeksempler på området.

Webinaret vil foregå på engelsk.

Vell møtt!


Foredragsholder:

Duncan Brown er en uavhengig rådgiver for arbeidsgivere og myndigheter. Han forsker på spørsmål innen belønningspraksis. Han har jobbet ved store HR-konsulentfirmaer og forskningsinstitutter. 5 år har han tilbrakt som assisterende generaldirektør ved CIPD. Hans klienter har inkludert Shell, Lloyds Banking Group, Storbritannias kabinettkontor, NHS, FN, EU-kommisjonen og Unicef. Duncan har en doktorgrad i belønningsstrategi og er medforfatter med Michael Armstrong i en av Storbritannias mest solgte håndbok for belønningsadministrasjon.


Medlemsmøte er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du interessert, men ikke medlem?

Nå er det halv pris på alle medlemskap og du kan delta gratis på webinarer for medlemmer. Her finner du mer om medlemsfordelene og hvordan du kan bli medlem