Dette kurset skal hjelpe til med oversikt og konkrete tiltak for fleksibilitet!

I en hektisk arbeidshverdag med mange ansatte og arbeidsoppgaver som varierer i tid og omfang kan det oppleves som svært utfordrende å etterleve arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Mange opplever regelverket som firkantet og lite passende for deres type virksomhet og utfordringer. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid opp for at arbeidsgiver i visse tilfeller kan gjøre unntak fra hovedreglene. Dette kan gi arbeidsgiver og arbeidstaker større fleksibilitet i en varierende arbeidshverdag. Mulighetene for slik fleksibilitet forutsetter god oversikt over regelverket og at arbeidsgiver i forkant har fått på plass avtaler som oppfyller lovens krav for slike unntak.

Du får en gjennomgang av:

  • arbeidsmiljølovens krav til arbeidstid
  • diverse unntaksmuligheter
  • er reisetid arbeidstid? – gjennomgang av dommer

Kursholder

Helene Larsen Brustad er advokat i advokatfirmaet SBDL, og arbeider med arbeidsrett og andre tilgrensende rettsområder. Hun har i tiden hos SBDL bistått større og mindre selskaper med blant annet spørsmål knyttet til GDPR og informasjonshåndtering. Helene har videre erfaring med å holde kurs og foredrag om temaer innenfor personvern og arbeidsrett.


Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter, blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres/betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no