Universitets- og høgskoleloven er underlagt både arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og universitets- og høgskoleloven. Dette i kombinert med virksomhetens særpreg skaper en del særspørsmål for denne sektoren som ikke dekkes av det vanlige tredagerskurset for statlig sektor. I dette endagskurset behandles noen av disse særspørsmålene.

Dette vil du lære mer om:

  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Ansettelse og opprykk
  • Ekstern finansiering
  • Habilitet ved ansettelse og i den løpende personaloppfølgingen
  • Kravene til forsvarlig arbeids- og læringsmiljø
  • Akademisk frihet og ytringsfrihet

Kursholdere
Benedicte Hille er advokat og partner i SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.


Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i SBDL, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no