Kurs

Arbeidsrett for statsansatte

Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

På dette kurset får du en gjennomgang av de mest sentrale arbeidsrettslige temaene og samtidig en oppdatering på hva som er aktuelt innenfor dette rettsområdet akkurat nå.

Kurset dekker:

  • Oversikt over rettskilder og prinsipper for statlige arbeidsforhold
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Ansettelse og bemanningsplanlegging
  • Innleie, selvstendige oppdragstakere og entreprise
  • Medbestemmelse etter hovedavtalen
  • Ytringsfrihet og varsling
  • Sykefraværsoppfølging
  • Personaloppfølging, herunder advarsel, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed.
  • Intern omorganisering


Du vil få praktiske råd om hvordan typiske problemstillinger kan løses. Kurset er rettet mot arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i statlig sektor som reguleres av statsansatteloven.

Detaljer

Åpne alle

Kursholdere

Thomas Braut Svendsen

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i advokatfirmaet Helmr, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.

Benedicte Hille

Benedicte Hille er advokat og partner i advokatfirmaet Helmr, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Terje Gerhard Andersen er advokat og partner i advokatfirmaet Helmr, hvor han primært arbeider med arbeidslivsjuss. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Han har tidligere vært tingrettsdommer ved Helgeland tingrett, samt i Follo og Nordre Østfold tingrett. Andersen er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler